Round-Flow Cassette Series5 R32
MCCE-2B5
(13,000-36,000) #5*
CATALOG JPG | PDF
Round-Flow Cassette STD R32
MCCE-2B
(18,000-60,000) มอก
CATALOG JPG | PDF
1-Way Cassette Series5 R32
MCAE-AB5
(13,000-40,000) #5
CATALOG JPG | PDF
1-Way Cassette STD R32
MCAE-AB
(12,000-60,000) มอก
CATALOG JPG | PDF
image
Powerful Inverter Round-Flow Cassette R32
MYCE-BB5,BB
(12,000-60,000) #5*
CATALOG JPG | PDF

รายละเอียดสินค้า
1-Way #5 R32 ขนาด 12/18/24/30/36/40 คอยล์ทองแดง
1-Way R32 ขนาด 12/18/24/30/36/42/48/60 คอยล์ทองแดง
Round Flow #5 R32 ขนาด 12/18/24/30/36 คอยล์ทองแดง

Round Flow มอก R32 ขนาด 18/24/30/36/42/48/60 คอยล์ทองแดง

1-Way Cassette Series5 รุ่น MCAE-AB5 R32 รีโมทไร้สาย TRANE แอร์เทรน แบบฝังฝ้าเพดาน 1 ทิศทาง ระบบธรรมดา
MCAE-12AB5/TTKE-12HB5 13,100BTU#5 SEER 13.24 ค่าไฟ 711 ท่อ42
MCAE-18AB5/TTKE-18HB5 19,900BTU#5 SEER 13.14 ค่าไฟ 1,439 ท่อ42
MCAE-24AB5/TTKE-24HB5 25,000BTU#5 SEER 13.10 ค่าไฟ 1,813 ท่อ52
MCAE-30AB5/TTKE-30KB5 30,000BTU#5 SEER 12.83 ค่าไฟ 2,222 ท่อ53
MCAE-36AB5/TTKE-36KB5 36,000BTU#5 SEER 12.50 ค่าไฟ 2,737 ท่อ53
ไฟ380v
MCAE-36AB5/TTKE-36KD5 36,000BTU#5 380v SEER 13.00 ค่าไฟ 2,631 ท่อ53
MCAE-42AB5/TTKE-42KD5 40,000BTU#5 380v SEER 13.50 ค่าไฟ 2,816 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี

รุ่น 1-Way Cassette Standard (MCAE-AB) R32 รีโมทไร้สาย TRANE แอร์เทรน แบบฝังฝ้าเพดาน 1 ทิศทาง ระบบธรรมดา
MCAE-12AB/TTKE-12HB 12,000BTU ท่อ42
MCAE-18AB/TTKE-18HB 18,000BTU ท่อ42
MCAE-24AB/TTKE-24HB 24,000BTU ท่อ52
MCAE-30AB/TTKE-30KB 30,000BTU ท่อ53
MCAE-36AB/TTKE-36KB 36,000BTU ท่อ53
ไฟ380v
MCAE-36AB/TTKE-36KB 36,000BTU 380v ท่อ53
MCAE-42AB/TTKE-42KB 42,000BTU 380v ท่อ53
MCAE-48AB/TTKE-48KB 48,000BTU 380v ท่อ63
MCAE-60AB/TTKE-60KB 60,000BTU 380v ท่อ63
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี

รุ่น Round-Flow Cassette Series5 (MCCE-2B5) R32 รีโมทไร้สาย TRANE แอร์ฝังฝ้าเพดาน แบบ4ทิศทาง ระบบธรรมดา

MCCE12-2B5/TTKE-12HB5 13,000BTU#5 SEER 13.27 ค่าไฟ 944 ท่อ42
MCCE18-2B5/TTKE-18HB5 19,000BTU#5 SEER 13.10 ค่าไฟ 1,397 ท่อ42
MCCE24-2B5/TTKE-24HB5 25,000BTU#5* SEER 13.87 ค่าไฟ 1,736 ท่อ52
MCCE30-2B5/TTKE-30KB5 30,000BTU#5* SEER 13.41 ค่าไฟ 2,155 ท่อ53
MCCE36-2B5/TTKE-36KB5 36,000BTU#5 SEER 13.04 ค่าไฟ 2,660 ท่อ53
ไฟ380v
MCCE36-2B5/TTKE-36KD5 36,000BTU#5* 380v SEER 13.44 ค่าไฟ 2,581 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี

รุ่น Round Flow Cassette (MCCE-2B) R32 รีโมทไร้สาย TRANE แอร์ฝังฝ้าเพดาน แบบ4ทิศทาง ระบบธรรมดา
MCCE-182B/TTKE-18HB 18,000BTU ท่อ42
MCCE-242B/TTKE-24HB 24,000BTU ท่อ52
MCCE-302B/TTKE-30KB 30,000BTU ท่อ53
MCCE-362B/TTKE-36KB 36,000BTU ท่อ53
ไฟ380v
MCCE-362B/TTKE-36KD 36,000BTU 380v ท่อ53
MCCE-422B/TTKE-42KD 42,000BTU 380v ท่อ53
MCCE-482B/TTKE-48KD 48,000BTU 380v ท่อ63
MCCE-602B/TTKE-60KD 60,000BTU 380v ท่อ63
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี

รุ่น Round Flow Cassette (MCCE-2B) R32 รีโมทไร้สาย TRANE แอร์ฝังฝ้าเพดาน แบบ4ทิศทาง ระบบธรรมดา
MCCE-182B/TTKE-18HB 18,000BTU ท่อ42
MCCE-242B/TTKE-24HB 24,000BTU ท่อ52
MCCE-302B/TTKE-30KB 30,000BTU ท่อ53
MCCE-362B/TTKE-36KB 36,000BTU ท่อ53
ไฟ380v
MCCE-362B/TTKE-36KD 36,000BTU 380v ท่อ53
MCCE-422B/TTKE-42KD 42,000BTU 380v ท่อ53
MCCE-482B/TTKE-48KD 48,000BTU 380v ท่อ63
MCCE-602B/TTKE-60KD 60,000BTU 380v ท่อ63
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้