เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN แบบแขวนใต้ฝ้า Ceiling Suspended Type

image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี
แผงPCB CDU 3 ปี
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี
แผงPCB CDU 3 ปี
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี *(เฉพาะ 24/30/36)
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี *(เฉพาะ 30/36)
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN
แบบแขวนใต้ฝ้า Ceiling Suspended Type
 


โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF


โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF


โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF


โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF | MAV2S
แอร์ไดกิ้น DAIKIN แบบแขวนใต้ฝ้า รุ่น CEILING TYPE NON-INVERTER No.5 และ CEILING TYPE NON-INVERTER ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย เบอร์5 และ มอก ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R410a
มีขนาดให้เลือก 14 แบบ  

เบอร์ 5 - ขนาด 13/18/24/30/36 ระบบไฟ 220V
เบอร์ 5 - ขนาด 30/36 ระบบไฟ 380V

มอก - ขนาด 24/30/36 ระบบไฟ 220V
มอก - ขนาด 30/36/42/48/55 ระบบไฟ 380V
DAIKIN ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์คอยล์ร้อน 3 ปี เฉพาะ FHNQ24,30,36NV2S , FHNQ30,36MAV2S)

**รีโมทมีสาย BRC1NU61S (สายรีโมทคอนโทรลไม่ได้รวมอยู่ในชุด จัดหาเอง)
**รีโมทมีสาย BRC51A62 (สายรีโมทคอนโทรลไม่ได้รวมอยู่ในชุด จัดหาเอง) เฉพาะรุ่น FHRN55

**รีโมทไร้สาย BRC7MU56S (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ / ต้องติดตั้งชุดรับสัญญาณที่คอยล์เย็นก่อนใช้งาน) สำหรับ FHNQ-NV2S,FHNQ30/36MAV2S
**รีโมทไร้สาย BRC7NU66S  (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ / ต้องติดตั้งชุดรับสัญญาณที่คอยล์เย็นก่อนใช้งาน) สำหรับ FHNQ-MV2S
**รีโมทไร้สาย BRC52A62 (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ / ต้องติดตั้งชุดรับสัญญาณที่คอยล์เย็นก่อนใช้งาน) เฉพาะรุ่น FHRN55
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHNQ13NV2S/RNQ13NV2S
14,175BTU SEER 14.26 No.5⭐
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHNQ18NV2S/RNQ18NV2S
18,000BTU SEER 13.44 No.5
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHNQ24NV2S/RNQ24NV2S
24,200BTU SEER 13.40 No.5
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ52
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHNQ30NV2S/RNQ30NV2S
30,500BTU SEER 13.38 No.5
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHNQ36NV2S/RNQ36NV2S
37,500BTU SEER 13.20 No.5
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHNQ30NV2S/RNQ30NY2S
30,500BTU SEER 13.38 No.5 380V
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHNQ36NV2S/RNQ36NY2S
37,500BTU SEER 13.20 No.5 380V
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHNQ24MV2S/RNQ24MV2S
24,000BTU 2.33kW มอก
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ52
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHNQ30MAV2S/RNQ30MAV2S
30,000BTU 2.82kW มอก
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHNQ36MAV2S/RNQ36MAV2S
36,000BTU 3.38kW มอก
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHNQ30MAV2S/RNQ30MAY2S
30,000BTU 2.82kW มอก 380V
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHNQ36MAV2S/RNQ36MAY2S
36,000BTU 3.38kW มอก 380V
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHNQ42MV2S/RNQ42MY2S
42,000BTU 4.51kW มอก 380V
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHNQ48MV2S/RNQ48MY2S
48,000BTU 5.51kW มอก 380V
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHRN55CXV1S/RR55DXY1S
55,000BTU 6.411kW มอก 380V
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ63
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
แอร์ไดกิ้น DAIKIN แบบแขวนใต้ฝ้า รุ่น CEILING STANDARD INVERTER ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์5 ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 9 แบบ  
- ขนาด 13/18/24/30/36 ระบบไฟ 220V
- ขนาด 30/36/42/48 ระบบไฟ 380V
DAIKIN ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี

**รีโมทมีสาย BRC2E61  (สายรีโมทคอนโทรลไม่ได้รวมอยู่ในชุด จัดหาเอง)
**รีโมทไร้สาย BRC7EA66 For model 13/18/24/30DV2S  (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ / ต้องติดตั้งชุดรับสัญญาณที่คอยล์เย็นก่อนใช้งาน)
**รีโมทไร้สาย BRC7GA56 For model 36/42/48DV2S  (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ / ต้องติดตั้งชุดรับสัญญาณที่คอยล์เย็นก่อนใช้งาน)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHFC13DV2S/RZFC13DV2S
13,600BTU (6,100-15,400)
SEER 16.05 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHFC18DV2S/RZFC18DV2S
18,000BTU (7,800-20,500)
SEER 16.05 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHFC24DV2S/RZFC24DV2S
24,000BTU (8,900-27,300)
SEER 16.05 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHFC30DV2S/RZFC30DV2S
30,000BTU (14,300-34,100)
SEER 15.00 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHFC36DV2S/RZFC36DV2S
36,000BTU (17,100-38,200)
SEER 15.00 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHFC30DV2S/RZFC30DY2S
30,000BTU (14,300-34,100)
SEER 15.00 No.5 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHFC36DV2S/RZFC36DY2S
36,000BTU (17,100-38,200)
SEER 15.00 No.5 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHFC42DV2S/RZFC42DY2S
42,000BTU (19,500-47,800)
SEER 14.02 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHFC48DV2S/RZFC48DY2S
48,000BTU (21,200-52,500)
SEER 13.06 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
แอร์ไดกิ้น DAIKIN แบบแขวนใต้ฝ้า รุ่น CEILING INVERTER ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์5⭐⭐⭐ ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 12 แบบ  
- ขนาด 13/18/24/30/36/42/48 ระบบไฟ 220V
- ขนาด 30/36/38/42/48 ระบบไฟ 380V
DAIKIN ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี
 
**รีโมทมีสาย BRC1E63  (สายรีโมทคอนโทรลไม่ได้รวมอยู่ในชุด จัดหาเอง)
**รีโมทไร้สาย BRC7M56 (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ / ต้องติดตั้งชุดรับสัญญาณที่คอยล์เย็นก่อนใช้งาน)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHA13BV2S/RZF13CV2S
13,040BTU (6,100-15,400)
SEER 23.27 No.5⭐⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHA18BV2S/RZF18CV2S
18,010BTU (7,800-20,500)
SEER 21.20 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHA24BV2S/RZF24CV2S
24,010BTU (8,900-27,300)
SEER 22.00 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHA30BV2S/RZF30CV2S
30,070BTU (14,300-34,100)
SEER 20.72 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHA36BV2S9/RZF36CV2S
36,600BTU (17,100-38,200)
SEER 20.00 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHA42BV2S/RZF42CV2S
42,000BTU (19,500-47,800)
SEER 16.42 มอก
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHA48BV2S/RZF48CV2S
48,000BTU (21,200-52,500)
SEER 15.40 มอก
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHA30BV2S/RZF30CY2S
30,070BTU (14,300-34,100)
SEER 20.72 No.5⭐⭐ 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHA36BV2S9/RZF36CY2S
36,600BTU (17,100-38,200)
SEER 20.00 No.5⭐⭐ 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHAS38BV2S/RZF38CY2S
SEER 21.60 No.5⭐⭐⭐ 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHA42BV2S/RZF42CY2S
42,000BTU (19,500-47,800)
SEER 16.42 มอก 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า
FHA48BV2S/RZF48CY2S
48,000BTU (21,200-52,500)
SEER 15.40 มอก 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
ค่าไฟ/เดือน  ระบบธรรมดา VS ระบบอินเวอร์เตอร์
แอร์แขวนใต้ฝ้า ไดกิ้น
(**ที่การใช้งาน วันละ 8 ชม/ วัน ค่าไฟ Unit ละ 3.96 บาท**)

BTU#5มอกFHFC INFHA IN
13944-805(-14.72%)532(-43.64%)
181,272-1,065(-16.27%)807(-36.55%)
241,7162,2141,421(-17.19%)1,037(-39.56%)
302,1662,6821,900(-12.28%)1,379(-36.33%)
362,7003,2122,280(-15.55%)1,739(-32.59%)
38---1,834
42---2,430(-43.25%)
48---2,962(-43.44%)
30 380v2,166 2,682 1,900(-12.28%) 1,379(-36.33%)
36 380v2,700 3,212 2,280(-15.55%) 1,739(-32.59%)
38 380v1,834
42 380v4,282 2,847(-33.51%) 2,430(-43.25%)
48 380v5,237 3,354(-35.95%) 2,962(-43.44%)
55 380v -6,092 
พรีเมียร์ แอร์บ้าน ระยอง เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ เช่น
Mitsubishi Electric Mr.Slim DAIKIN HEAVYDUTY CARRIER TRANE
STAR-AIRE FOCUS CENTRAL-AIR YORK HITACHI HISENSE AUX และอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 038-615-333 , 038-610-738-9 , 061-951-5645
LINE : >> คลิ๊ก <<
LINE @ : >> คลิ๊ก <<
Google Maps : >> คลิ๊ก <<
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้