เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิเฮพวี่ดิวตี้ MITSUBISHI HEAVYDUTY แบบติดผนัง Wall Type

image
ประกันอะไหล่ 5 ปัทุกชิ้น
image
ประกันอะไหล่ 5 ปัทุกชิ้น
image
ประกันอะไหล่ 5 ปัทุกชิ้น
image
HARU Series Inverter R32
YW #5*
ประกันอะไหล่ 5 ปัทุกชิ้น
image
HOSHI Series Inverter R32
YY #5
ประกันอะไหล่ 5 ปีทุกชิ้น
image
KAZE Series R32
CXV #5
ประกันอะไหล่ 5 ปีทุกชิ้น
image
ประกันอะไหล่ 5 ปีทุกชิ้น
คุณสมบัติเด่นสินค้า

image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิเฮพวี่ดิวตี้
MITSUBISHI HEAVYDUTY
แบบติดผนัง Wall Type
 
 
 


โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF


โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDFโบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF


โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF


โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF

 
 
CLEARANCE จำนวนจำกัด
แอร์มิตซูบิชิ เฮพวี่ดิวตี้ MITSUBISHI HEAVY DUTY แบบติดผนัง  ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ระบบไฟ 220V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 1 แบบ  
- ขนาด 15K
HEAVYDUTY ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
DXK15CVV-W1/DXC15CVV-W1
13,794BTU SEER 13.04 No.5
รีโมทไร้สาย FIXSPEED R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
แอร์มิตซูบิชิ เฮพวี่ดิวตี้ MITSUBISHI HEAVY DUTY แบบติดผนัง รุ่น KAZE-Series ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ระบบไฟ 220V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 5 แบบ  
- ขนาด 09K | 12K | 15K | 18K | 24K
HEAVYDUTY ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-10CXV-W1/SRC-10CXV-W1
9,175BTU SEER 13.25 No.5
รีโมทไร้สาย FIXSPEED R32 ท่อ32
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-13CXV-W1/SRC-13CXV-W1
12,262BTU SEER 13.23 No.5
รีโมทไร้สาย FIXSPEED R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-15CXV-W1/SRC-15CXV-W1
14,457BTU SEER 13.95 No.5
รีโมทไร้สาย FIXSPEED R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-18CXV-W1/SRC-18CXV-W1
18,447BTU SEER 14.94 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย FIXSPEED R32 ท่อ52
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-24CXV-W1/SRC-24CXV-W1
25,249BTU SEER 13.44 No.5
รีโมทไร้สาย FIXSPEED R32 ท่อ52
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
แอร์มิตซูบิชิ เฮพวี่ดิวตี้ MITSUBISHI HEAVY DUTY แบบติดผนัง รุ่น HOSHI-Series ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ระบบไฟ 220V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 4 แบบ  
- ขนาด 09K | 12K | 15K | 18K 
HEAVYDUTY ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-10YY-W1/SRC-10YY-W1
8,900BTU (2,730-10,577)
SEER 13.23 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ32
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-13YY-W1/SRC-13YY-W1
12,500BTU (2,730-12,624)
SEER 17.49 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ32
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-15YY-W1/SRC-15YY-W1
16,000BTU (4,436-16,378)
SEER 17.49 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-18YY-W1/SRC-18YY-W1
17,100BTU (4,436-18,084)
SEER 17.02 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
แอร์มิตซูบิชิ เฮพวี่ดิวตี้ MITSUBISHI HEAVY DUTY แบบติดผนัง รุ่น HARU-Series ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ⭐ ระบบไฟ 220V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 5 แบบ  
- ขนาด 09K | 12K | 15K | 18K | 24K
HEAVYDUTY ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-10YW-W1/SRC-10YW-W1
8,683BTU (2,388-10,557)
SEER 19.28 No.5⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ32
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-13YW-W1/SRC-13YW-W1
11,098BTU (2,388-11,942)
SEER 19.55 No.5⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ32
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-15YW-W1/SRC-15YW-W1
15,480BTU (4,435-17,401)
SEER 18.60 No.5⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-18YW-W1/SRC-18YW-W1
17,276BTU (4,436-18,425)
SEER 18.80 No.5⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-24YW-W1/SRC-24YW-W1
23,021BTU (3,753-26,614)
SEER 20.88 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
แอร์มิตซูบิชิ เฮพวี่ดิวตี้ MITSUBISHI HEAVY DUTY แบบติดผนัง รุ่น AKI-Series ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ⭐⭐ ระบบไฟ 220V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 5 แบบ  
- ขนาด 09K | 12K | 15K | 18K | 24K
HEAVYDUTY ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK10YXS-W1/SRC-10YXS-W1
9,793BTU (3,070-11,942)
SEER 21.87 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ32
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK13YXS-W1/SRC-13YXS-W1
12,106BTU (3,070-14,330)
SEER 21.22 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ32
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK15YXS-W1/SRC-15YXS-W1
16,069BTU (4,436-17,742)
SEER 21.70 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK18YXS-W1/SRC-18YXS-W1
18,392BTU (4,436-18,766)
SEER 21.33 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK24YXS-W1/SRC-24YXS-W1
24,056BTU (3,753-26,954)
SEER 21.26 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
แอร์มิตซูบิชิ เฮพวี่ดิวตี้ MITSUBISHI HEAVY DUTY แบบติดผนัง รุ่น FUYU-Series ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ⭐⭐⭐ ระบบไฟ 220V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 5 แบบ  
- ขนาด 09K | 12K | 15K | 18K | 24K | 30K | 36K
HEAVYDUTY ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-25ZSXS-W1/SRC-25ZSXS-W1
8,770BTU (3,070-12,965)
10,918BTU (2,730-20,472)
SEER 25.69 No.5⭐⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-35ZSXS-W1/SRC-35ZSXS-W1
12,103BTU (3,070-15,354)
14,672BTU (2,730-23,202)
SEER 24.67 No.5⭐⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ32
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-50ZSXS-W1/SRC-50ZSXS-W1
17,105BTU (3,412-21,154)
20,472BTU (2,730-27,978)
SEER 22.18 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-60ZSXS-W1/SRC-60ZSXS-W1
20,977BTU (3,412-23,542)
23,202BTU (2,730-30,023)
SEER 20.51 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-30ZRS-W1/SRC-30ZRS-W1
26,749BTU (7,848-33,096)
30,641BTU (7,165-38,214)
SEER 20.30 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ52
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
SRK-36ZRS-W1/SRC-36ZRS-W1
32,070BTU (7,165-33,096)
34,686BTU (5,800-35,484)
SEER 18.32 No.5⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ52
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี

MITSUBISHI HEAVYDUTY
แอร์มิตซูบิชิ เฮพวี่ดิวตี้

Function
HEAVYDUTY

Air Filter
สุดเจ๋ง 6 ชนิด

ค่าไฟ/เดือน  ระบบธรรมดา VS ระบบอินเวอร์เตอร์

แอร์ติดผนัง มิตซูบิชิ เฮพวี่ดิวตี้
(**ที่การใช้งาน วันละ 8 ชม/ วัน ค่าไฟ Unit ละ 3.96 บาท**)

BTU
CXV
YY
YW
YXS
ZSXS/ZRS
09
658
490(-25.53%)
438(-33.43%)
432(-34.34%)
324(-50.75%)
13
880
688(-21.81%)
552(-37.27%)
549(-37.61%)
466(-47.04%)
15
1,038
881(-15.12%)
810(-21.96%)
713(-31.31%)
-
18
1,173
984(-16.11%)
894(-23.78%)
830(-29.24%)
732(-37.59%)
24
1,785
-
1,073(-39.88%)
1,090(-38.93%)
972(-45.54%)
30---- 1,269
36
-
-
-
-
1,686
 ฟังก์ชั่นหลักCVV
CXV
YY
YWYXS
ZSXS
ค่าประหยัดไฟ#5#5#5#5*#5**#5***
JET FLOW
 
      
HI POWER
  
    
 PM2.5-   
  
3D-Auto----  
 SUN FILTER
  -- 
ANTI-ALLEGY--    
 ION 24Hr.
 
 
- 
  
Self Clean Operation
      
Eco---- 
Auto Off---- 
Motion Sensor---- 
Heating---- 
 คอยล์ร้อน ทองแดงทองแดง
ทองแดงทองแดงทองแดงทองแดง
การรับประกัน
5,5
5,55,55,55,55,5

พรีเมียร์ แอร์บ้าน ระยอง เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ เช่น
Mitsubishi Electric Mr.Slim DAIKIN HEAVYDUTY CARRIER TRANE
STAR-AIRE FOCUS CENTRAL-AIR YORK HITACHI HISENSE AUX และอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 038-615-333 , 038-610-738-9 , 061-951-5645
LINE : >> คลิ๊ก <<
LINE @ : >> คลิ๊ก <<
Google Maps : >> คลิ๊ก <<
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้