สินค้าเลิกผลิต
STANDARD R32 (
CVV)
CATALOG JPG
Standard Non-Inverter R32
KAZE-Series CXV
(9,000-25,000) #5
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
CATALOG JPG

HOSHI-Series Inverter R32 (YY)
(9,000-18,000) #5
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี

CATALOG JPG
Standard Inverter R32
HARU-Series YW

(9,000-24,000) #5*
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี

CATALOG JPG
Deluxe Inverter R32
AKI-Series YXS
(9,000-24,000) #5**
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี

CATALOG JPG
Super Deluxe Inverter R32
FUYU-Series ZSXS,ZRS
(9,000-36,000) #5***
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี

CATALOG JPG

MITSUBISHI HEAVYDUTY
แอร์มิตซูบิชิ เฮพวี่ดิวตี้

Function
HEAVYDUTY

Air Filter
สุดเจ๋ง 6 ชนิด

ค่าไฟ/เดือน  ระบบธรรมดา VS ระบบอินเวอร์เตอร์

แอร์ติดผนัง มิตซูบิชิ เฮพวี่ดิวตี้
(**ที่การใช้งาน วันละ 8 ชม/ วัน ค่าไฟ Unit ละ 3.96 บาท**)

BTU
CXV
YY
YW
YXS
ZSXS/ZRS
09
658
490(-25.53%)
438(-33.43%)
432(-34.34%)
324(-50.75%)
13
880
688(-21.81%)
552(-37.27%)
549(-37.61%)
466(-47.04%)
15
1,038
881(-15.12%)
810(-21.96%)
713(-31.31%)
-
18
1,173
984(-16.11%)
894(-23.78%)
830(-29.24%)
732(-37.59%)
24
1,785
-
1,073(-39.88%)
1,090(-38.93%)
972(-45.54%)
30---- 1,269
36
-
-
-
-
1,686
image
แอร์มิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ MITSUBISHI HEAVYDUTY แบบติดผนัง
รุ่น STANDARD ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย น้ำยา R32

SRK15CVV-W1 14,457BTU#5 SEER 13.24 (เลิกผลิต)
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
ค่าไฟ คิดที่การใช้งาน 8ชม/วัน Unit ละ3.96บาท ระยะเวลา 30 วัน

image
แอร์มิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ MITSUBISHI HEAVYDUTY แบบติดผนัง
รุ่น KAZE-Series ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย น้ำยา R32

SRK10CXV-W1 9,175BTU#5 SEER 13.25 ค่าไฟ 658 ท่อ32
SRK13CXV-W1 12,262BTU#5 SEER 13.23 ค่าไฟ 880 ท่อ42
SRK15CXV-W1 14,457BTU#5 SEER 13.23 ค่าไฟ 1,038 ท่อ42
SRK18CXV-W1 18,447BTU#5** SEER 14.94 ค่าไฟ 1,173 ท่อ52
SRK24CXV-W1 25,249BTU#5 SEER 13.44 ค่าไฟ 1,785 ท่อ52
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
ค่าไฟ คิดที่การใช้งาน 8ชม/วัน Unit ละ3.96บาท ระยะเวลา 30 วัน
image
แอร์มิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ MITSUBISHI HEAVYDUTY แบบติดผนัง
รุ่น Hoshi-Series Inverter ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย น้ำยา R32 2022++

SRK10YY-W1 8,900BTU#5 (2,730-10,557) SEER 17.49 ค่าไฟ 490 ท่อ32
SRK13YY-W1 12,500BTU#5 (2,730-12,624) SEER 17.49 ค่าไฟ 688 ท่อ32
SRK15YY-W1 16,000BTU#5 (4,436-16,378) SEER 17.49 ค่าไฟ 881 ท่อ42
SRK18YY-W1 17,100BTU#5 (4,436-18,084) SEER 17.02 ค่าไฟ 984 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
ค่าไฟ คิดที่การใช้งาน 8ชม/วัน Unit ละ3.96บาท ระยะเวลา 30 วัน

image
แอร์มิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ MITSUBISHI HEAVYDUTY แบบติดผนัง
รุ่น HARU-Series Standard Inverter ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย น้ำยา R32

SRK10YW-W1 8,683BTU#5 (2,388-10,557) SEER 19.28 ค่าไฟ 438 ท่อ32
SRK13YW-W1 11,098BTU#5 (2,388-11,942) SEER 19.55 ค่าไฟ 552 ท่อ32
SRK15YW-W1 15,479BTU#5 (4,435-17,401) SEER 18.60 ค่าไฟ 810 ท่อ42
SRK18YW-W1 17,275BTU#5 (4,436-18,425) SEER 18.80 ค่าไฟ 894 ท่อ42
SRK24YW-W1 23,020BTU#5 (3,753-26,614) SEER 20.88 ค่าไฟ 1,073 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
ค่าไฟ คิดที่การใช้งาน 8ชม/วัน Unit ละ3.96บาท ระยะเวลา 30 วัน
image
แอร์มิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ MITSUBISHI HEAVYDUTY แบบติดผนัง
รุ่น AKI-Series Deluxe Inverter ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย น้ำยา R32

SRK10YXS-W1 9,793BTU#5** (3,070-11,942) SEER 21.87 ค่าไฟ 432 ท่อ32
SRK13YXS-W1 12,106BTU#5** (3,070-14,330) SEER 21.22 ค่าไฟ 549 ท่อ32
SRK15YXS-W1 16,069BTU#5** (4,436-17,742) SEER 21.70 ค่าไฟ 713 ท่อ42
SRK18YXS-W1 18,392BTU#5** (4,436-18,766) SEER 21.33 ค่าไฟ 830 ท่อ42
SRK24YXS-W1 24,056BTU#5** (3,753-26,954) SEER 21.26 ค่าไฟ 1,090 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
ค่าไฟ คิดที่การใช้งาน 8ชม/วัน Unit ละ3.96บาท ระยะเวลา 30 วัน
image
แอร์มิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ MITSUBISHI HEAVYDUTY แบบติดผนัง
รุ่น FUYU-Series Super Deluxe Inverter ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย น้ำยา R32

SRK25ZSXS-W1 8,769BTU#5*** (3,070-12,965) Cooling (2,730-20,472) Heating SEER 25.69 ค่าไฟ 324 ท่อ32
SRK35ZSXS-W1 12,102BTU#5*** (3,070-15354) Cooling (2,730-23,202) Heating SEER 24.67 ค่าไฟ 466 ท่อ32
SRK50ZSXS-W1 17,105BTU#5*** (3,412-21,154) Cooling (2,730-27,978) Heating SEER 22.18 ค่าไฟ 732 ท่อ42
SRK60ZSXS-W1 20,977BTU#5*** (3,412-23,542) Cooling (2,730-30,023) Heating SEER 20.51 ค่าไฟ 972 ท่อ42
SRK30ZRS-W1 26,749BTU#5** (7,848-33,096) Cooling (7,165-38,214) Healting SEER 20.30 ค่าไฟ 1,269 ท่อ52
SRK36ZRS-W1 32,070BTU#5* (7,165-33,096) Cooling (34,686-35,484) Heating SEER 18.32 ค่าไฟ 1,686 ท่อ52
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
ค่าไฟ คิดที่การใช้งาน 8ชม/วัน Unit ละ3.96บาท ระยะเวลา 30 วัน
 ฟังก์ชั่นหลักCVV
CXV
YY
YWYXS
ZSXS
ค่าประหยัดไฟ#5#5#5#5*#5**#5***
JET FLOW
 
      
HI POWER
  
    
 PM2.5-   
  
3D-Auto----  
 SUN FILTER
  -- 
ANTI-ALLEGY--    
 ION 24Hr.
 
 
- 
  
Self Clean Operation
      
Eco---- 
Auto Off---- 
Motion Sensor---- 
Heating---- 
 คอยล์ร้อน ทองแดงทองแดง
ทองแดงทองแดงทองแดงทองแดง
การรับประกัน
5,5
5,55,55,55,55,5

สรุป จุดเด่นของสินค้า
Fixed-Speed
SRK-CVV #5  ขนาด 15 คอยล์ทองแดง
SRK-CXV #5  ขนาด 09,13,15,18,24 คอยล์ทองแดง
Inverter
SRK-YXP #5   ขนาด 09  คอยล์ทองแดง
SRK-YY #5   ขนาด 09,13,15,18  คอยล์ทองแดง

SRK-YW #5*   ขนาด 09,13,15,18,24  คอยล์ทองแดง
SRK-YXS #5**   ขนาด 09,13,15,18,24  คอยล์ทองแดง
SRK-ZSXS #5*   ขนาด 09,13,15,18,24,30,36  คอยล์ทองแดง

รุ่น STANDARD CVV R32 รีโมทไร้สาย MITSUBISHI HEAVYDUTY แอร์มิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ แบบติดผนัง ระบบธรรมดา
SRK15CVV-W1/SRK15CVV-W1  14,457BTU#5   SEER 13.24 ค่าไฟ 1,037 เสียง 29dB ขนาดห้อง 14 - 19 ตรม. ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี

รุ่น KAZE-Series CXV R32 รีโมทไร้สาย MITSUBISHI HEAVYDUTY แอร์มิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ แบบติดผนัง ระบบธรรมดา
SRK10CXV-W1/SRC10CXV-W1 9,175BTU#5 SEER 13.25 ค่าไฟ 658 เสียง 30dB ท่อ32
SRK13CXV-W1/SRC13CXV-W1 12,262BTU#5 SEER 13.23 ค่าไฟ 880 เสียง 30dB ท่อ42
SRK15CXV-W1/SRC15CXV-W1 14,457BTU#5 SEER 13.23 ค่าไฟ 1,038 เสียง 29dB ท่อ42
SRK18CXV-W1/SRC18CXV-W1 18,447BTU#5** SEER 14.94 ค่าไฟ 1,173 เสียง 34dB ท่อ52
SRK24CXV-W1/SRC24CXV-W1 25,249BTU#5 SEER 13.44 ค่าไฟ 1,785 เสียง 39dB ท่อ52
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี

รุ่น HOSHI-Series YXP Inverter R32 รีโมทไร้สาย MITSUBISHI HEAVYDUTY แอร์มิตซูบิชิ เฮพวี่ดิวตี้ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์
SRK10YXP-W1/SRC10YXP-W1 8,727BTU#5 (2,729-10,557) SEER 17.64 ค่าไฟ 482 เสียง 21dB ท่อ32
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี

รุ่น HOSHI-Series YY Inverter R32 รีโมทไร้สาย MITSUBISHI HEAVYDUTY แอร์มิตซูบิชิ เฮพวี่ดิวตี้ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์  2022!!
SRK10YY-W1/SRC10YY-W1 8,900BTU#5 (2,730-10,557) SEER 17.49 ค่าไฟ 490 เสียง 21dB ท่อ32
SRK13YY-W1/SRC13YY-W1 12,500BTU#5 (2,730-12,624) SEER 17.49 ค่าไฟ 688 เสียง 22dB ท่อ32
SRK15YY-W1/SRC15YY-W1 16,000BTU#5 (4,436-16,378) SEER 17.49 ค่าไฟ 881 เสียง 22dB ท่อ42
SRK18YY-W1/SRC18YY-W1 17,100BTU#5 (4,436-18,084) SEER 17.02 ค่าไฟ 984 เสียง 24dB ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี

รุ่น HARU-Series Standard Inverter YW R32 รีโมทไร้สาย MITSUBISHI HEAVYDUTY แอร์มิตซูบิชิ เฮพวี่ดิวตี้ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์
SRK10YW-W1/SRC10YW-W1 8,683BTU#5 (2,388-10,557) SEER 19.28 ค่าไฟ 438 เสียง 24dB ท่อ32
SRK13YW-W1/SRC13YW-W1 11,098BTU#5 (2,388-11,942) SEER 19.55 ค่าไฟ 552 เสียง 25dB ท่อ32
SRK15YW-W1/SRC15YW-W1 15,479BTU#5 (4,435-17,401) SEER 18.60 ค่าไฟ 810 เสียง 23dB ท่อ42
SRK18YW-W1/SRC18YW-W1 17,275BTU#5 (4,436-18,425) SEER 18.80 ค่าไฟ 894 เสียง 24dB ท่อ42
SRK24YW-W1/SRC24YW-W1 23,020BTU#5 (3,753-26,614) SEER 20.88 ค่าไฟ 1,073 เสียง 23dB ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี

รุ่น AKI-Series Deluxe YXS Inverter R32 รีโมทไร้สาย MITSUBISHI HEAVYDUTY แอร์มิตซูบิชิ เฮพวี่ดิวตี้ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์
SRK10YXS-W1/SRC10YXS-W1 9,793BTU#5** (3,070-11,942) SEER 21.87 ค่าไฟ 432 เสียง 18dB ท่อ32
SRK13YXS-W1/SRC13YXS-W1 12,106BTU#5** (3,070-14,330) SEER 21.22 ค่าไฟ 549 เสียง 19dB ท่อ32
SRK15YXS-W1/SRC15YXS-W1 16,069BTU#5** (4,436-17,742) SEER 21.70 ค่าไฟ 713 เสียง 23dB ท่อ42
SRK18YXS-W1/SRC18YXS-W1 18,392BTU#5** (4,436-18,766) SEER 21.33 ค่าไฟ 830 เสียง 23dB ท่อ42
SRK24YXS-W1/SRC24YXS-W1 24,056BTU#5** (3,753-26,954) SEER 21.26 ค่าไฟ 1,090 เสียง 24dB ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี

รุ่น FUYU-Series Super Deluxe ZSXS | ZRS Inverter R32 รีโมทไร้สาย MITSUBISHI HEAVYDUTY แอร์มิตซูบิชิ เฮพวี่ดิวตี้ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์
SRK25ZSXS-W1/SRC25ZSXS-W1 8,769BTU#5*** (3,070-12,965) Cooling (2,730-20,472) Heating SEER 25.69 ค่าไฟ 324 เสียง 19dB/19dB ท่อ32
SRK35ZSXS-W1/SRC35ZSXS-W1 12,102BTU#5*** (3,070-15354) Cooling (2,730-23,202) Heating SEER 24.67 ค่าไฟ 466 เสียง 19dB/19dB ท่อ32
SRK50ZSXS-W1/SRC50ZSXS-W1 17,105BTU#5*** (3,412-21,154) Cooling (2,730-27,978) Heating SEER 22.18 ค่าไฟ 732 เสียง 22dB/23dB ท่อ42
SRK60ZSXS-W1/SRC60ZSXS-W1 20,977BTU#5*** (3,412-23,542) Cooling (2,730-30,023) Heating SEER 20.51 ค่าไฟ 972 เสียง 22dB/23dB ท่อ42
SRK30ZRS-W1/SRC30ZRS-W1 26,749BTU#5** (7,848-33,096) Cooling (7,165-38,214) Healting SEER 20.30 ค่าไฟ 1,269 เสียง 26dB/29dB ท่อ52
SRK36ZRS-W1/SRC36ZRS-W1 32,070BTU#5* (7,165-33,096) Cooling (34,686-35,484) Heating SEER 18.32 ค่าไฟ 1,686 เสียง 27dB/30dB ท่อ52
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
-------------------------------------------------------------
การประหยัดไฟ 
CVV,CXV  > YXP,YY > YW > YXS > ZSXS
เบอร์ 5 , เบอร์ 5  > เบอร์ 5 1 ดาว > เบอร์ 5 2ดาว > เบอร์ 5 3ดาว

สิ่งที่แตกต่างกันหลักๆ คือ
CVV >  คอยล์ทองแดง +ประหยัดไฟเบอร์ 5 + JET FLOW , Hi-Power , SOLAR FILTER , ENZYME FILTER , 24 Hrs. ION , SELF CLEAN OPERATION
CXV > คอยล์ทองแดง + ประหยัดไฟเบอร์ 5 + PM2.5 Nano Air Filter
YXP > คอยล์ทองแดง + ประหยัดไฟเบอร์ 5 + Activated Carbon & Anti-Allergy Filter +  HEAVY DUTY REAL INVETER + PM2.5 Nano Air Filter
YW >  คอยล์ทองแดง + ประหยัดไฟเบอร์ 5 1 ดาว + HEAVY DUTY REAL INVETER + PM2.5 Nano Air Filter
YXS > คอยล์ทองแดง + ประหยัดไฟเบอร์ 5 2 ดาว + 4สวิง(บน,ล่าง,ซ้าย,ขวา) + HEAVY DUTY REAL INVETER + PM2.5 Nano Air Filter
ZSXS > คอยล์ทองแดง + ประหยัดไฟเบอร์ 5 3 ดาว + 4สวิง(บน,ล่าง,ซ้าย,ขวา) + Motion Sensor + Heating/Cooling + HEAVY DUTY REAL INVETER + PM2.5 Nano Air Filter
HEAVYDUTY ทุกรุ่น รับประกันอะไหล่ 5 ปี ทุกชิ้น

ใช้งานสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง >> แนะนำให้ใช้ ระบบธรรมดา Fixed- Speed
ใช้งานวันละ 6 ชม ขึ้นไป  >> แนะนำให้ใช้ระบบ Inverter (อินเวอร์เตอร์) 
"ระบบ Inverter จ่ายแพงกว่าครั้งแรก แต่!!! ประหยัดค่าไฟกว่า ในระยะยาว"

ค่าไฟ/เดือน เบื้องต้น

ขนาด 9,000 BTU
SRK-10CXV-W1 9,175BTU#5 SEER 13.25ค่าไฟ 658 เสียง 30dB ท่อ32
SRK10YXP-W1  8,727BTU#5 (2,729-10,557) SEER 17.64ค่าไฟ 470 เสียง 21dB ท่อ32
SRK10YW-W1  8,683BTU#5* (2,388-10,557) SEER 19.28ค่าไฟ 428 เสียง 24dB ท่อ32 (ขนาดห้อง 9 - 11 ตรม.)
SRK10YXS-W1 9,793BTU#5** (3,070-11,942) SEER 21.87ค่าไฟ 432 เสียง 18dB ท่อ32
SRK25ZSXS-W1 8,769BTU#5*** (3,070-12,965) Cooling (2,730-20,472) Heating SEER 25.69 ค่าไฟ 324 เสียง 19dB/19dB ท่อ32

ขนาด 12,000 BTU
SRK-13CXV-W11 12,262BTU#5 SEER 13.23 ค่าไฟ 880 เสียง 30dB ท่อ42
SRK13YXP-W1  12,060BTU#5 (2,729-12,624) SEER 17.03 ค่าไฟ 673 เสียง 22dB ท่อ32
SRK13YW-W1 11,098BTU#5* (2,388-11,942) SEER 19.55 ค่าไฟ 539 เสียง 25dB ท่อ32 (ขนาดห้อง 11 - 16 ตรม.) 
SRK13YXS-W1 12,106BTU#5** (3,070-14,330) SEER 21.22 ค่าไฟ 549 เสียง 19dB ท่อ32
SRK35ZSXS-W1 12,102BTU#5*** (3,070-15354) Cooling (2,730-23,202) Heating SEER 24.67 ค่าไฟ 466 เสียง 19dB/19dB ท่อ32

ขนาด 15,000 BTU
SRK-15CVV-W1 14,457BTU#5   SEER 13.24 ค่าไฟ 1,037  เสียง 29dB ท่อ42 (ขนาดห้อง 14 - 19 ตรม.)
SRK-15CXV-W1 14,457BTU#5 SEER 13.23 ค่าไฟ 1,038 เสียง 29dB ท่อ42
SRK15YXP-W1 15,479BTU#5 (4,436-16,378) SEER 16.68 ค่าไฟ 881 เสียง 24dB ท่อ42
SRK15YW-W1 15,479BTU#5* (4,435-17,401) SEER 18.60 ค่าไฟ 790 เสียง 23dB ท่อ42 (ขนาดห้อง 16 - 24 ตรม.) 
SRK15YXS-W1 16,069BTU#5** (4,436-17,742) SEER 21.70 ค่าไฟ 713 เสียง 23dB ท่อ42

ขนาด 18,000 BTU
SRK-18CXV-W1 18,447BTU#5** SEER 14.94 ค่าไฟ 1,173 เสียง 34dB ท่อ52
SRK18YXP-W1 16,557BTU#5 (4,436-18,084) SEER 16.82 ค่าไฟ 935 เสียง 24dB ท่อ42
SRK18YW-W1 17,275BTU#5* (4,436-18,245) SEER 18.80 ค่าไฟ 873 เสียง 24dB ท่อ42 (ขนาดห้อง 19 - 23 ตรม.)
SRK18YXS-W1 18,392BTU#5** (4,436-18,766) SEER 21.33 ค่าไฟ 830 เสียง 23dB ท่อ42
SRK50ZSXS-W1 17,105BTU#5*** (3,412-21,154) Cooling (2,730-27,978) Heating SEER 22.18 ค่าไฟ 732 เสียง 22dB/23dB ท่อ42

ขนาด 24,000 BTU
SRK-24CXV-W1 25,249BTU#5 SEER 13.44 ค่าไฟ 1,785 เสียง 39dB ท่อ52
SRK24YW-W1 23,020BTU#5** (3,753-26,614) SEER 20.88 ค่าไฟ 1,047 เสียง 23dB ท่อ42 (ขนาดห้อง 23 - 31 ตรม.) 
SRK24YXS-W1 24,056BTU#5** (3,753-26,954) SEER 21.26 ค่าไฟ 1,090 เสียง 24dB ท่อ42
SRK60ZSXS-W1 20,977BTU#5*** (3,412-23,542) Cooling (2,730-30,023) Heating SEER 20.51 ค่าไฟ 972 เสียง 22dB/23dB ท่อ42

ขนาด 30,000 - 36,000 BTU
SRK30ZRS-W1 26,749BTU#5** (7,848-33,096) Cooling (7,165-38,214) Healting SEER 20.30 ค่าไฟ 1,269 เสียง 26dB/29dB ท่อ52
SRK36ZRS-W1 32,070BTU#5* (7,165-33,096) Cooling (34,686-35,484) Heating SEER 18.32 ค่าไฟ 1,686 เสียง 27dB/30dB ท่อ52

>>>>  เลือก SHOP ด้านล่างได้เลยคับ

พรีเมียร์ แอร์บ้าน ระยอง เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ เช่น
Mitsubishi Electric Mr.Slim DAIKIN HEAVYDUTY CARRIER TRANE
STAR-AIRE FOCUS CENTRAL-AIR YORK HITACHI HISENSE AUX และอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 038-615-333 , 038-610-738-9 , 061-951-5645
LINE : >> คลิ๊ก <<
LINE @ : >> คลิ๊ก <<
Google Maps : >> คลิ๊ก <<
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้