เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN แบบเปลือยซ่อนฝ้า DUCT CONNECTION PRESSURE

image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี
แผงPCB CDU 3 ปี
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี
แผงPCB CDU 3 ปี
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี
แผงPCB CDU 3 ปี
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี
แผงPCB CDU 3 ปี
image
Low Static
FDF-BV2S  Inverter R32 
 #5
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี
แผงPCB CDU 3 ปี
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
*รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี (เฉพาะ30/33)
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
*รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี (เฉพาะ30)
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN
แบบเปลือยซ่อนฝ้า DUCT CONNECTION PRESSURE
โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF


โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF
 

โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF


โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF
 
โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF
 
โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF
 
โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF
แอร์ไดกิ้น DAIKIN แบบเปลือยซ่อนฝ้า รุ่น LOW STATIC DUCT TYPE NON-INVERTER ระบบธรรมดา รีโมทมีสาย มอก ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R410a
มีขนาดให้เลือก 11 แบบ  
- ขนาด 13/18/24/30/33/36 ระบบไฟ 220V
- ขนาด 30/33/36/42/48 ระบบไฟ 380V
DAIKIN ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี เฉพาะFDBNQ30/33)

**รีโมทมีสาย BRC2E61 (สายรีโมทคอนโทรลไม่ได้รวมอยู่ในชุด จัดหาเอง)
**รีโมทไร้สาย BRC4C64-9 (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ / ต้องติดตั้งชุดรับสัญญาณที่คอยล์เย็นก่อนใช้งาน)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDBNQ13MV2S/RNQ13MV2S
13,000BTU 1.19kW มอก
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDBNQ18MV2S/RNQ18MV2S
18,000BTU 1.70kW มอก
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDBNQ24MV2S/RNQ24MV2S
24,000BTU 2.33kW มอก
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ52
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDBNQ30MV2S/RNQ30MV2S
30,000BTU 3.03kW มอก
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDBNQ33MV2S/RNQ33MV2S
33,000BTU 3.34kW มอก
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDBNQ36MV2S/RNQ36MV2S
36,000BTU 3.53kW มอก
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDBNQ30MV2S/RNQ30MY2S
30,000BTU 3.03kW มอก 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDBNQ33MV2S/RNQ33MY2S
33,000BTU 3.34kW มอก 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDBNQ36MV2S/RNQ36MY2S
36,000BTU 3.53kW มอก 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDBNQ42MV2S/RNQ42MY2S
42,000BTU 4.49kW มอก 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDBNQ48MV2S/RNQ48MY2S
48,000BTU 5.56kW มอก 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
แอร์ไดกิ้น DAIKIN แบบเปลือยซ่อนฝ้า รุ่น Middle Static Pressure DUCT TYPE NON-INVERTER ระบบธรรมดา รีโมทมีสาย มอก ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R410a
มีขนาดให้เลือก 7 แบบ  
- ขนาด 30/36 ระบบไฟ 220V
- ขนาด 30/36/42/48/55 ระบบไฟ 380V
DAIKIN ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี เฉพาะFDMNQ30)

**รีโมทมีสาย BRC2E61 (สายรีโมทคอนโทรลไม่ได้รวมอยู่ในชุด จัดหาเอง)
**รีโมทมีสาย BRC51A62 (สายรีโมทคอนโทรลไม่ได้รวมอยู่ในชุด จัดหาเอง) เฉพาะรุ่น FDMRN55 
**รีโมทไร้สาย BRC4C64-9 (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ / ต้องติดตั้งชุดรับสัญญาณที่คอยล์เย็นก่อนใช้งาน)
**รีโมทไร้สาย BRC52A62 (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ / ต้องติดตั้งชุดรับสัญญาณที่คอยล์เย็นก่อนใช้งาน) เฉพาะรุ่น FDMRN55 
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDMNQ30MV2S/RNQ30MV2S
30,000BTU 3.03kW
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDMNQ36MV2S/RNQ36MV2S
36,000BTU 3.53kW
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDMNQ30MV2S/RNQ30MY2S
30,000BTU 3.03kW 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDMNQ36MV2S/RNQ36MY2S
36,000BTU 3.53kW 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDMNQ42MV2S/RNQ42MY2S
42,000BTU 4.49kW 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDMNQ48MV2S/RNQ48MY2S
48,000BTU 5.56kW 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDMRN55CXV1S/RR55DXY1S
55,000BTU 5.76kW 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ63
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
แอร์ไดกิ้น DAIKIN แบบเปลือยซ่อนฝ้า รุ่น LOW STATIC DUT TYPE  INVERTER ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์5⭐ ระบบไฟ 220V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 3 แบบ  
- ขนาด 13/18/24 ระบบไฟ 220V
DAIKIN ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
 
**รีโมทมีสาย BRC1E63
**รีโมทไร้สาย BRC4C64-9
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDF13BV2S/RZF13CV2S
13,040BTU (10,900-15,400)
SEER 18.50 No.5⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDF18BV2S/RZF18CV2S
18,010BTU (10,900-20,500)
SEER 18.40 No.5⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDF24BV2S/RZF24CV2S
24,010BTU (10,900-27,300)
SEER 18.40 No.5⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
แอร์ไดกิ้น DAIKIN แบบเปลือยซ่อนฝ้า รุ่น LOW STATIC DUT TYPE  INVERTER **แฟนคอยล์กว้าง70cm Bedroom ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์5 ระบบไฟ 220V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 3 แบบ  
- ขนาด 13/18/24 ระบบไฟ 220V
DAIKIN ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
 
**รีโมทมีสาย BRC2E61 (สายรีโมทคอนโทรลไม่ได้รวมอยู่ในชุด ต้องจัดหาเอง)
**รีโมทไร้สาย BRC4C66 (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDBF13DV2S/RZFC13DV2S
13,000BTU (6,100-15,400)
SEER 15.10 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDBF18DV2S/RZFC18DV2S
18,000BTU (7,800-20,500)
SEER 15.10 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDBF24DV2S/RZFC24DV2S
24,000BTU (8,900-27,300)
SEER 15.10 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
แอร์ไดกิ้น DAIKIN แบบเปลือยซ่อนฝ้า รุ่น LOW STATIC DUT TYPE  INVERTER **แฟนคอยล์บางเพียง20cm Living Room ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์5 ระบบไฟ 220V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 3 แบบ  
- ขนาด 13/18/24 ระบบไฟ 220V
DAIKIN ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
 
**รีโมทมีสาย BRC2E61 (สายรีโมทคอนโทรลไม่ได้รวมอยู่ในชุด ต้องจัดหาเอง)
**รีโมทไร้สาย BRC4C66 (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDLF13DV2S/RZFC13DV2S
13,000BTU (6,100-15,400)
SEER 15.10 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDLF18DV2S/RZFC18DV2S
18,000BTU (7,800-20,500)
SEER 15.10 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FDLF24DV2S/RZFC24DV2S
24,000BTU (8,900-27,300)
SEER 15.10 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
แอร์ไดกิ้น DAIKIN แบบเปลือยซ่อนฝ้า รุ่น MIDDLE STATIC DUT TYPE  INVERTER ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์5 ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 9 แบบ  
- ขนาด 13/18/24/30/36 ระบบไฟ 220V
- ขนาด 30/36/42/48 ระบบไฟ 380V
DAIKIN ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
 
**รีโมทมีสาย BRC2E61 (สายรีโมทคอนโทรลไม่ได้รวมอยู่ในชุด ต้องจัดหาเอง)
**รีโมทไร้สาย BRC4C66 (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBFC13DV2S/RZFC13DV2S
13,000BTU (6,100-15,400)
SEER 15.40 No.5
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBFC18DV2S/RZFC18DV2S
18,000BTU (7,800-20,500)
SEER 15.40 No.5
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBFC24DV2S/RZFC24DV2S
24,000BTU (8,900-27,300)
SEER 15.20 No.5
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBFC30DV2S/RZFC30DV2S
30,000BTU (14,300-34,100)
SEER 14.20 No.5
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBFC36DV2S/RZFC36DV2S
36,000BTU (17,100-38,200)
SEER 14.20 No.5
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBFC30DV2S/RZFC30DY2S
30,000BTU (14,300-34,100)
SEER 14.20 No.5 380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBFC36DV2S/RZFC36DY2S
36,000BTU (17,100-38,200)
SEER 14.20 No.5 380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBFC42DV2S/RZFC42DY2S
42,000BTU (19,500-47,800)
SEER 13.40 มอก 380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBFC48DV2S/RZFC48DY2S
48,000BTU (21,200-52,500)
SEER 12.60 มอก 380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
แอร์ไดกิ้น DAIKIN แบบเปลือยซ่อนฝ้า รุ่น MIDDLE STATIC DUT TYPE  INVERTER ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์5⭐⭐⭐ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 11 แบบ  
- ขนาด 13/18/24/30/36/42/48 ระบบไฟ 220V
- ขนาด 30/36/42/48
 ระบบไฟ 380V
DAIKIN ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
 
**รีโมทมีสาย BRC1E63 (สายรีโมทคอนโทรลไม่ได้รวมอยู่ในชุด ต้องจัดหาเอง)
**รีโมทไร้สาย BRC4C66 (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBA13BV2S/RZF13CV2S
13,040BTU (6,100-15,400)
SEER 19.41 No.5⭐
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBA18BV2S/RZF18CV2S
18,010BTU (7,800-20,500)
SEER 20.10 No.5⭐⭐
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBA24BV2S9/RZF24CV2S
24,000BTU (8,900-27,300)
SEER 20.60 No.5⭐⭐
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBA30BV2S/RZF30CV2S
30,900BTU (14,300-34,100)
SEER 19.20 No.5⭐⭐
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBA36BV2S/RZF36CV2S
36,170BTU (17,100-38,200)
SEER 19.20 No.5⭐⭐
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBA42BV2S/RZF42CV2S
42,000BTU (19,500-47,800)
SEER 16.42 มอก
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBA48BV2S/RZF48CV2S
48,000BTU (21,200-52,500)
SEER 15.40 มอก
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBA30BV2S/RZF30CY2S
30,900 BTU (14,300-34,100)
SEER 19.20 No.5⭐⭐ 380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBA36BV2S/RZF36CY2S
36,170BTU (17,100-38,200)
SEER 19.20 No.5⭐⭐ 380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBA42BV2S/RZF42CY2S
42,000BTU (19,500-47,800)
SEER 16.42 มอก 380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบเปลือยซ่อนฝ้า
FBA48BV2S/RZF48CY2S
48,000BTU (21,200-52,500)
SEER 15.40 มอก 380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
ค่าไฟ/เดือน  ระบบธรรมดา VS ระบบอินเวอร์เตอร์
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน เปลือยซ่อนฝ้า
(**ที่การใช้งาน วันละ 8 ชม/ วัน ค่าไฟ Unit ละ 3.96 บาท**)

BTU
FDBNQ
FDMN
FDF IN
FDBF IN
FDLF IN
FBFC IN
FBFC IN
13
1,130
-
669(-40.79%)818(-27.61%)818(-27.61%)802(-29.02%)638(-43.53%)
18
1,615
-
930(-42.41%)1,132(-29.90%)1,132(-29.90%)1,110(-31.26%)851(-47.30%)
24
2,214
-
1,296(-41.46%)1,510(-31.79%)1,510(-31.79%)1,500(-32.24%)1,107(-50.00%)
30
2,879
2,879
---1,875(-%)1,529(-%)
33
3,174
-
-----
36
3,354
3,354
---2,409(-%)1,809(-%)
42
-
-
----2,430(-%)
42
-
-
----2,962(-%)
30 380v
2,879
2,879---1,875(-%)1,529(-%)
33 380v3,174 --
36 380v3,354
3,3542,409(-%)1,809(-%)
42 380v4,2674,2672,978(-%)2,430(-%)
48 380v5,2845,2843,620(-%)2,962(-%)
55 380v-5,474
พรีเมียร์ แอร์บ้าน ระยอง เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ เช่น
Mitsubishi Electric Mr.Slim DAIKIN HEAVYDUTY CARRIER TRANE
STAR-AIRE FOCUS CENTRAL-AIR YORK HITACHI HISENSE AUX และอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 038-615-333 , 038-610-738-9 , 061-951-5645
LINE : >> คลิ๊ก <<
LINE @ : >> คลิ๊ก <<
Google Maps : >> คลิ๊ก <<
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้