เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม Mitsubishi Electric Mr.Slim แบบแขวนใต้ฝ้า Ceiling-Suspended 

image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
>> CATALOG <<
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
>> CATALOG <<
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
>> CATALOG <<
เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม
Mitsubishi Electric Mr.Slim แบบแขวนใต้ฝ้า Ceiling-Suspended 

 
 

โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF


โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF

โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF
แอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม MITSUBISHI ELECTRIC MR.Slim แบบแขวนใต้ฝ้า รุ่น PC-Series ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย มอก ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R410a (รีโมทมีสาย option*)
มีขนาดให้เลือก 7 แบบ  
- ขนาด 18K | 24K | 30K | 36K
- ขนาด 36K 380V | 42K 380V | 48K 380V
MITSUBISHI ELECTRIC MR.Slim ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PC-P18KAKL/PU-P18VAKD
17,400BTU 1.66kW
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PC-P24KAKL/PU-P24VAKD
22,500BTU 2.15kW
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ52
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PC-P30KAKL/PU-P30VAKD
28,300BTU 2.80kW
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PC-P36KAKL/PU-P36VAKD
35,500BTU 3.57kW
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PC-P36KAKL/PU-P36YAKD
35,500BTU 3.40kW 380V
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PC-P42KAKL/PU-P42YAKD
42,300BTU 5.46kW 380V
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PC-P48KAKL/PU-P48YAKD
45,000BTU 5.12kW 380V
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
แอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม MITSUBISHI ELECTRIC MR.Slim แบบแขวนใต้ฝ้า รุ่น PCY-M-Series ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์5 ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R32 (รีโมทมีสาย option*)
มีขนาดให้เลือก 10 แบบ  
- ขนาด 13K | 18K | 24K | 30K | 36K | 42K | 48K
- ขนาด 36K 380V | 42K 380V | 48K 380V
MITSUBISHI ELECTRIC MR.Slim ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-M13KAL-TH/SUY-M13VA-TH
13,989BTU SEER 16.50 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-M18KAL-TH/SUY-M18VA-TH
18,084BTU SEER 16.50 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-M24KAL-TH/SUY-M24VA-TH
24,225BTU SEER 16.50 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-M30KAL-TH/SUY-M30VA-TH
30,026BTU SEER 16.00 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-M36KAL-TH/SUY-M36VA-TH
36,167BTU SEER 16.50 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-M42KAL-TH/PUY-M42VKA-TH
42,000BTU SEER 15.00 มอก
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-M48KAL-TH/PUY-M48VKA-TH
48,000BTU SEER 14.50 มอก
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-M36KAL-TH/PUY-M36YKA-TH
36,167BTU SEER 16.00 No.5 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-M42KAL-TH/PUY-M42YKA-TH
42,000BTU SEER 15.00 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-M48KAL-TH/PUY-M48YKA-TH
48,000BTU SEER 14.50 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
แอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม MITSUBISHI ELECTRIC MR.Slim แบบแขวนใต้ฝ้า รุ่น PCY-SM-Series ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์5 ⭐⭐⭐ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R32 (รีโมทมีสาย option*)
มีขนาดให้เลือก 10 แบบ  
- ขนาด 13K | 18K | 24K | 30K | 36K | 42K | 48K
- ขนาด 36K 380V | 42K 380V | 48K 380V
MITSUBISHI ELECTRIC MR.Slim ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-SM13KAL-TH/SUY-SM13VA-TH
13,989BTU SEER 23.84 No.5⭐⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-SM18KAL-TH/SUY-SM18VA-TH
18,084BTU SEER 24.58 No.5⭐⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-SM24KAL-TH/SUY-SM24VA-TH
25,249BTU SEER 23.14 No.5⭐⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-SM30KAL-TH/SUY-SM30VA-TH
30,026BTU SEER 21.85 No.5⭐⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-SM36KAL-TH/PUY-SM36VKA-TH
36,167BTU SEER 21.62 No.5⭐⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-SM42KAL-TH/PUY-SM42VKA-TH
42,000BTU SEER 20.92 มอก
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-SM48KAL-TH/PUY-SM48VKA-TH
48,000BTU SEER 17.39 มอก
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-SM36KAL-TH/PUY-SM36YKA-TH
36,167BTU SEER 21.62 No.5⭐⭐⭐ 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-SM42KAL-TH/PUY-SM42YKA-TH
42,000BTU SEER 20.92 มอก 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบแขวนใต้ฝ้า
PCY-SM48KAL-TH/PUY-SM48YKA-TH
48,000BTU SEER 17.39 มอก 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
ค่าไฟ/เดือน ระบบธรรมดา VS ระบบอินเวอร์เตอร์
แอร์แขวนใต้ฝ้า มิตซูบิชิ อิเล็คทริค มิสเตอร์สลิม
(**ที่การใช้งาน วันละ 8 ชม/ วัน ค่าไฟ Unit ละ 3.96 บาท**)

BTU
PC-P
PCY-M
PCY-SM
13-
805
557
18
1,577
1,041(-33.98%)
699(-55.67%)
24
2,044
1,395(-31.75%)
1,037(-49.26%)
30
2,663
1,783(-33.04%)
1,306(-35.93%)
36
3,394
2,148(-36.71%)
1,589(-53.18%)
42
-
2,661(-48.76%)
1,908(-63.26%)
48
-
3,146(-35.41%)
2,623(-35.41%)
36 380v 3,2312,148(-36.71%) 1,589(-53.18%)
42 380v 5,1942,661(-48.76%) 1,908(-63.26%)
48 380v 4,8713,146(-35.41%) 2,623(-46.15%)
พรีเมียร์ แอร์บ้าน ระยอง เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ เช่น
Mitsubishi Electric Mr.Slim DAIKIN HEAVYDUTY CARRIER TRANE
STAR-AIRE FOCUS CENTRAL-AIR YORK HITACHI HISENSE AUX และอื่นๆ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 038-615-333 , 038-610-738-9 , 061-951-5645
LINE : >> คลิ๊ก <<
LINE @ : >> คลิ๊ก <<
Google Maps : >> คลิ๊ก <<
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้