เครื่องปรับอากาศ ไฮเออร์ HAIER แบบแขวนใต้ฝ้า ตั้งได้/แขวนได้ Floor/Ceiling Type

image
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
เครื่องปรับอากาศ ไฮเออร์ HAIER
แบบแขวนใต้ฝ้า ตั้งได้/แขวนได้ Floor/Ceiling Type
 
 
 
 
โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF
 
 

โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF


โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF
แอร์ไฮเออร์ HAIER แบบแขวนใต้ฝ้า ตั้งได้-แขวนได้ ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย มอก ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R410a
มีขนาดให้เลือก 8 แบบ 
- ขนาด 13K | 18K | 25K | 30K | 36K | 40K
- ขนาด 36K 380V | 40K 380V
HAIER ประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFU-13CS410A
13,170BTU EER 13.34 No.5
รีโมทไร้สาย Fix-Speed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFU-18CS410A
18,703BTU EER 13.00 No.5
รีโมทไร้สาย Fix-Speed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFU-25CS410A
25,302BTU EER 12.97 No.5
รีโมทไร้สาย Fix-Speed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFU-30CS410A
31,301BTU EER 12.62 No.5
รีโมทไร้สาย Fix-Speed R410a ท่อ63
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFU-36CS410A
36,061BTU EER 12.45 No.5
รีโมทไร้สาย Fix-Speed R410a ท่อ63
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFU-40CS410A
40,536BTU EER 12.59 No.5
รีโมทไร้สาย Fix-Speed R410a ท่อ63
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFU-36CT410A
36,534BTU EER 13.27 No.5 380V
รีโมทไร้สาย Fix-Speed R410a ท่อ63
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFU-40CT410A
40,944BTU EER 11.35 No.5 380V
รีโมทไร้สาย Fix-Speed R410a ท่อ63
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
แอร์ไฮเออร์ HAIER แบบแขวนใต้ฝ้า ตั้งได้-แขวนได้ ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์5 2ดาว ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 10 แบบ 
- ขนาด 13K | 18K | 25K | 30K | 36K | 40K | 48K
- ขนาด 36K 380V | 40K 380V | 48K 380V 
HAIER ประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพรสเซอร์ 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-13CSR32F/HCFI-13CSR32C
13,251BTU (6,500-15,400)
SEER 21.77 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ32
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-18CSR32F/HCFI-18CSR32C
17,670BTU (10,900-20,500)
SEER 20.68 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-25CSR32F/HCFI-25CSR32C
25,414BTU (10,900-27,300)
SEER 19.48 No.5⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-30CSR32F/HCFI-30CSR32C
30,629BTU (17,100-34,100)
SEER 17.16 No.5⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-36CSR32F/HCFI-36CSR32C
35,757BTU (17,100-38,200)
SEER 16.68 No.5⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-40CSR32F/HCFI-40CSR32C
40,944BTU (19,500-47,800)
SEER 17.37 No.5⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-48CSR32F/HCFI-48CSR32C
48,000BTU (21,200-52,500)
SEER 16.00 มอก
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-36CTR32F/HCFI-36CTR32C
36,207BTU (17,100-38,200)
SEER 16.86 No.5⭐ 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-40CTR32F/HCFI-40CTR32C
40,798BTU (19,500-47,800)
SEER 16.79 No.5⭐ 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-48CTR32F/HCFI-48CTR32C
48,000BTU (21,200-52,500)
SEER 16.00 มอก 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
แอร์ไฮเออร์ HAIER แบบแขวนใต้ฝ้า ตั้งได้-แขวนได้ ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์5 2ดาว ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 10 แบบ 
- ขนาด 18K | 25K | 30K | 36K | 40K | 48K
- ขนาด 36K 380V | 40K 380V | 48K 380V | 60K 380V 
HAIER ประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพรสเซอร์ 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-18ESR32F/1U-18S1R32C
17,000BTU (10,900-20,500)
SEER 19.00 No.5⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-25ESR32F/1U-25S1R32C
26,000BTU (10,900-27,300)
SEER 18.99 No.5⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-30ESR32F/1U-30S1R32C
31,000BTU (17,100-34,100)
SEER 21.49 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-36ESR32F/1U-36S1R32C
38,000BTU (17,100-38,200)
SEER 18.99 No.5⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-48ESR32F/1U-40S1R32C
40,900BTU (19,500-47,800)
SEER 17.55 No.5⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-48ESR32F/1U-48S1R32C
48,000BTU (21,200-52,500)
SEER 16.00 มอก
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-36ETR32F/1U-36T3R32C
38,000BTU (17,100-38,200)
SEER 17.91 No.5⭐ 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-40ETR32F/1U-40T3R32C
40,900BTU (19,500-47,800)
SEER 18.52 No.5⭐ 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-48ETR32F/1U-48T3R32C
48,000BTU (21,200-52,500)
SEER 16.00 มอก 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
image
แอร์ไฮเออร์ แขวนใต้ฝ้า ตั้ง-แขวน
HCFI-60ETR32F
60,000BTU มอก 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
พรีเมียร์ แอร์บ้าน ระยอง เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ เช่น
Mitsubishi Electric Mr.Slim DAIKIN HEAVYDUTY CARRIER TRANE
STAR-AIRE FOCUS CENTRAL-AIR YORK HITACHI HISENSE AUX และอื่นๆ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 038-615-333 , 038-610-738-9 , 061-951-5645
LINE : >> คลิ๊ก <<
LINE @ : >> คลิ๊ก <<
Google Maps : >> คลิ๊ก <<
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้