เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม Mitsubishi Electric Mr.Slim แบบเปลือยซ่อนฝ้า Ceiling Concealed type

image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม
Mitsubishi Electric Mr.Slim แบบเปลือยซ่อนฝ้า Ceiling Concealed typeโบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF


โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF


โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF
แอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม MITSUBISHI ELECTRIC MR.Slim แบบเปลือยซ่อนฝ้า รุ่น SE-P , PE-P ระบบธรรมดา รีโมทมีสาย/รีโมทไร้สาย มอก ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R410a
มีขนาดให้เลือก 8 แบบ  
- ขนาด 18K | 24K | 30K | 36K
- ขนาด 36K 380V | 42K 380V | 48K 380V
MITSUBISHI ELECTRIC MR.Slim ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี

**รีโมทมีสาย PE-P3036/42JAK
**รีโมทไร้สาย PE-P3036/42JAKL
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
SE-P1.6K(L)T/SU-P1.6VAK
12,283BTU 1.20kW มอก
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
SE-P2AK(L)T/SU-P2VAK
17,060BTU 1.66kW มอก
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ52
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
SE-P2.5AK(L)T/SU-P2.5VAK
21,867BTU 2.20kW มอก
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ52
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PE-P30JAK(L)2/PU-P30VAKD2
30,000BTU 3.02kW มอก
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PE-P36JAK(L)/PU-P36VAKD
35,500BTU 3.59kW มอก
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PE-P36JAK(L)/PU-P36YAKD
35,500BTU 3.50kW มอก 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PE-P42JAK(L)/PU-P42YAKD
42,300BTU 5.57kW มอก 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PE-P48JAK(L)/PU-P48YAKD
46,000BTU 5.38kW มอก 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
แอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม MITSUBISHI ELECTRIC MR.Slim แบบเปลือยซ่อนฝ้า รุ่น PEY-M Series ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์5 ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 10 แบบ  
- ขนาด 13K | 18K | 24K | 30K | 36K | 42K | 48K
- ขนาด 36K 380V | 42K 380V | 48K 380V
MITSUBISHI ELECTRIC MR.Slim ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-M13JA(L)-TH/SUY-M13VA-TH
13,989BTU SEER 16.00 No.5
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-M18JA(L)-TH/SUY-M18VA-TH
18,084BTU SEER 16.00 No.5
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-M24JA(L)-TH/SUY-M24VA-TH
24,225BTU SEER 16.00 No.5
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-M30JA(L)-TH/SUY-M30VA-TH
30,026BTU SEER 15.00 No.5
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-M36JA(L)-TH/SUY-M36VA-TH
36,167BTU SEER 15.00 No.5
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-M42JA(L)-TH/PUY-M42VKA-TH
42,000BTU SEER 14.00 มอก
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-M48JA(L)-TH/PUY-M48VKA-TH
48,000BTU SEER 13.50 มอก
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-M36JA(L)-TH/PUY-M36YKA-TH
36,167BTU SEER 15.00 No.5 380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-M42JA(L)-TH/PUY-M42YKA-TH
42,000BTU SEER 14.00 มอก 380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-M48JA(L)-TH/PUY-M48YKA-TH
48,000BTU SEER 13.50 มอก 380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
แอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม MITSUBISHI ELECTRIC MR.Slim แบบเปลือยซ่อนฝ้า รุ่น PEY-SM Series ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์5⭐⭐ ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 10 แบบ  
- ขนาด 13K | 18K | 24K | 30K | 36K | 42K | 48K
- ขนาด 36K 380V | 42K 380V | 48K 380V
MITSUBISHI ELECTRIC MR.Slim ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี

**รีโมทมีสาย PEY-SM.JA-TH
**รีโมทไร้สาย PEY-SM.JAL-TH
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-SM13JA(L)-TH/SUY-SM13VA-TH
13,989BTU SEER 21.70 No.5⭐⭐
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-SM18JA(L)-TH/SUY-SM18VA-TH
18,084BTU SEER 21.23 No.5⭐⭐
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-SM24JA(L)-TH/SUY-SM24VA-TH
24,225BTU SEER 21.72 No.5⭐⭐
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-SM30JA(L)-TH/SUY-SM30VA-TH
30,026BTU SEER 19.57 No.5⭐⭐
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-SM36JA(L)-TH/PUY-SM36VKA-TH
36,167BTU SEER 21.09 No.5⭐⭐
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-SM42JA(L)-TH/PUY-SM42VKA-TH
42,000BTU SEER 18.14 มอก
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-SM48JA(L)-TH/PUY-SM48VKA-TH
48,000BTU SEER 16.10 มอก
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-SM36JA(L)-TH/PUY-SM36YKA-TH
36,167BTU SEER 21.09 No.5⭐⭐ 380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-SM42JA(L)-TH/PUY-SM42YKA-TH
42,000BTU SEER 18.14 มอก 380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม แบบเปลือยซ่อนฝ้า
PEY-SM48JA(L)-TH/PUY-SM48YKA-TH
48,000BTU SEER 16.10 มอก 380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
พรีเมียร์ แอร์บ้าน ระยอง เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ เช่น
Mitsubishi Electric Mr.Slim DAIKIN HEAVYDUTY CARRIER TRANE
STAR-AIRE FOCUS CENTRAL-AIR YORK HITACHI HISENSE AUX และอื่นๆ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 038-615-333 , 038-610-738-9 , 061-951-5645
LINE : >> คลิ๊ก <<
LINE @ : >> คลิ๊ก <<
Google Maps : >> คลิ๊ก <<
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้