U-Match Floor/Ceiling Type R410a
GU_ZD/A-K
(48,000-55,000) มอก
CATALOG JPG | PDF
U-Match Floor/Ceiling Type Inverter R32 
GULD_ZD/A-T(P)
GUD_ZD/A-T
(18,000-55,000) #5**
CATALOG JPG | PDF
image
แอร์แขวนใต้ฝ้า แบบตั้งได้/แขวนได้ กรี GREE รุ่น U-Match Fixed Speed ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย น้ำยา R410a
GU-140ZD/A-K 48,100BTU 380v SEER 9.25 ค่าไฟ 4,942
GU-160ZD/A-K 51,200BTU 380v SEER 10.20 ค่าไฟ 5,037
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
ค่าไฟ คิดที่การใช้งาน 8ชม/วัน Unit ละ3.96บาท
image
แอร์แขวนใต้ฝ้า แบบตั้งได้/แขวนได้ กรี GREE รุ่น U-Match Inverter ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย น้ำยา R32
GULD18ZD/A-T(P) 16,672BTU#5 SEER 17.26 ค่าไฟ 918 
GULD24ZD/A-T(P) 24,662BTU#5* SEER 17.84 ค่าไฟ 1,313
GULD30ZD/A-T(P) 28,820BTU#5* SEER 17.95 ค่าไฟ 1,525
GULD36ZD/A-T(P) 35,490BTU#5** SEER 19.24 ค่าไฟ 1,753
GULD42ZD/A-T(P) 41,651BTU#5* SEER 18.80 ค่าไฟ 2,105
ไฟ380v
GUD140ZD/A-T 45,700BTU 380v SEER 9.72 ค่าไฟ 4,468
GUD160ZD/A-T 54,500BTU 380v SEER 9.50 ค่าไฟ 5,452
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
ค่าไฟ คิดที่การใช้งาน 8ชม/วัน Unit ละ3.96บาท
รายละเอียดสเปคเบื้องต้น
U-Match R410a ขนาด 48,51 คอยล์ทองแดง
U-Match 32 ขนาด 18,24 คอยล์ทองแดง
INV U-Match R32 ขนาด 18,24,30,36,42,45,55 คอยล์ทองแดง

รุ่น Floor Ceiling Type U-Match R410a รีโมทไร้สาย GREE แอร์กรี แขวนใต้ฝ้า แบบตั้งได้/แขวนได้

GU-140ZD/A-K|GUL140W/A-M 48,100BTU 380v SEER 9.25 ค่าไฟ 4,942 เสียง 45dB ท่อ53
GU-160ZD/A-K|GUL160W/A-M 51,200BTU 380v SEER 10.20 ค่าไฟ 5,037 เสียง 45dB ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี

รุ่น Floor Ceiling Type U-Match R32 รีโมทไร้สาย GREE แอร์กรี แขวนใต้ฝ้า แบบตั้งได้/แขวนได้
GULD-18ZD/C-K(P)/GUL-18W/NhC-K(P) 18,109BTU
GULD-24ZD/C-K(P)/GUL-24W/NhC-K(P) 24,996BTU
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี

รุ่น Floor Ceiling Type U-Match Inverter R32 รีโมทไร้สาย GREE แอร์กรี แขวนใต้ฝ้า แบบตั้งได้/แขวนได้
GULD18ZD/A-T(P)|GULD18W/NhA-T(P) 16,672BTU#5 SEER 17.26 ค่าไฟ 918 เสียง 36dB ท่อ42
GULD24ZD/A-T(P)|GULD24W/NhA-T(P) 24,662BTU#5* SEER 17.84 ค่าไฟ 1,313 เสียง 38dB ท่อ53
GULD30ZD/A-T(P)|GULD30W/NhA-T(P) 28,820BTU#5* SEER 17.95 ค่าไฟ 1,525 เสียง 43dB ท่อ53
GULD36ZD/A-T(P)|GULD36W/NhA-T(P) 35,490BTU#5** SEER 19.24 ค่าไฟ 1,753 เสียง 44dB ท่อ53
GULD42ZD/A-T(P)|GULD42W/NhA-T(P) 41,651BTU#5* SEER 18.80 ค่าไฟ 2,105 เสียง 45dB ท่อ53
ไฟ380v
GUD140ZD/A-T|GUD140W/NhA-X 45,700BTU 380v SEER 9.72 ค่าไฟ 4,468 เสียง 45dB ท่อ53
GUD160ZD/A-T|GUD160W/NhA-X 54,500BTU 380v SEER 9.50 ค่าไฟ 5,452 เสียง 48dB ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้