เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN แบบฝ้งฝ้าเพดาน Cassette Type 4-ทิศทาง 4-Way

image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี
แผงPCB CDU 3 ปี
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี
แผงPCB CDU 3 ปี
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
>> CATALOG <<
image
สินค้าเลิกผลิต
FCFV-AV1S R32
มอก
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
Standard/Lighting Panel
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
>> CATALOG <<
image
สินค้าเลิกผลิต
FCRN RR410a
มอก
Standard/Lighting Panel
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
>> CATALOG <<
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN
แบบฝ้งฝ้าเพดาน Cassette Type
4-ทิศทาง 4-Way
 
5. FCRN R410a FixSpeed (เลิกผลิต)
6. FCRN R32 FixSpeed เร็วๆนี้

 

โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF


โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF


โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF


โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF
 
 

สินค้าเลิกผลิต

โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF
แอร์ไดกิ้น DAIKIN แบบฝังฝ้งเพดาน 360องศา รุ่น ROUND FLOW Cassette NON-INVERTER ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย มอก ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R410a
มีขนาดให้เลือก 9 แบบ  
- ขนาด 13/18/24/30/36 ระบบไฟ 220V
- ขนาด 30/36/42/48 ระบบไฟ 380V
DAIKIN ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี

หน้ากาก BYCP125K-WS8
**รีโมทมีสาย BRC2E61 (สายรีโมทคอนโทรลไม่ได้รวมอยู่ในชุด ต้องจัดหาเอง)
**รีโมทไร้สาย BRC7F632F9 (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ )
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน 360องศา
FCNQ13MV2S/RNQ13MV2S
13,600BTU 1.25kW มอก
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน 360องศา
FCNQ18MV2S/RNQ18MV2S
18,000BTU 1.70kW มอก
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน 360องศา
FCNQ24MV2S/RNQ24MV2S
24,000BTU 2.29kW มอก
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ52
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน 360องศา
FCNQ30MV2S/RNQ30MV2S
30,000BTU 2.73kW มอก
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (แผงคอยล์ร้อน 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน 360องศา
FCNQ36MV2S/RNQ36MV2S
36,000BTU 3.31kW มอก
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน 360องศา
FCNQ36MV2S/RNQ36MY2S
36,000BTU 3.31kW มอก 380V
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน 360องศา
FCNQ42MV2S/RNQ42MY2S
42,600BTU 4.15kW มอก 380V
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน 360องศา
FCNQ48MV2S/RNQ48MY2S
48,000BTU 5.04kW มอก 380V
รีโมทไร้สาย FixSpeed R410a ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
แอร์ไดกิ้น DAIKIN แบบฝังฝ้งเพดาน แบบ8ทิศทาง รุ่น 8-Way Cassette NON-INVERTER ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย มอก ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 6 แบบ  
- ขนาด 18/24/30/36 ระบบไฟ 220V
- ขนาด 42/46 ระบบไฟ 380V
DAIKIN ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
 
**รุ่นหน้ากากมีไฟ Option เสริม
**รีโมทมีสาย BRC51A62 (สายรีโมทคคอนโทรลไม่ได้รวมอยู่ในชุด ต้องจัดหาเอง)
**รีโมทไร้สาย BRC52A62 แบบหน้ากากธรรมดา (BC50FS)
**รีโมทไร้สาย BRC52B64 แบบหน้ากากมีไฟ (BC50FLS)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน 8ทิศทาง
FCC18AV1S/RC18AV1S
18,500BTU 1.62kW มอก
รีโมทไร้สาย FixSpeed R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน 8ทิศทาง
FCC24AV1S/RC24AV1S
24,000BTU 2.23kW มอก
รีโมทไร้สาย FixSpeed R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน 8ทิศทาง
FCC30AV1S/RC30AV1S
29,000BTU 2.70kW มอก
รีโมทไร้สาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน 8ทิศทาง
FCC36AV1S/RC36AV1S
33,400BTU 3.15kW มอก
รีโมทไร้สาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน 8ทิศทาง
FCC42AV1S/RC42AY1S
41,000BTU 3.62kW มอก 380V
รีโมทไร้สาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน 8ทิศทาง
FCC46AV1S/RC46AY1S
44,500BTU 4.10kW มอก 380V
รีโมทไร้สาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
แอร์ไดกิ้น DAIKIN แบบฝังฝ้งเพดาน แบบกระจายลมรอบทิศทาง รุ่น Round Flow Cassette NON-INVERTER ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย มอก ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 6 แบบ  
- ขนาด 18/24/30/36 ระบบไฟ 220V
- ขนาด 42/46 ระบบไฟ 380V
DAIKIN ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี

หน้ากาก BC50GS 
**รีโมทมีสาย BRC51D62
**รีโมทไร้สาย ARC458A7 (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCFV18AV1S9/RGFV18AV1S9
18,700BTU 1.62kW มอก
รีโมทไร้สาย FixSpeed R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCFV24AV1S9/RGFV24AV1S9
24,500BTU 2.23kW มอก
รีโมทไร้สาย FixSpeed R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCFV30AV1S9/RGFV30AV1S9
29,300BTU 2.70kW มอก
รีโมทไร้สาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCFV36AV1S9/RGFV36AV1S9
35,800BTU 3.19kW มอก
รีโมทไร้สาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCFV42AV1S9/RGFV42AY1S9
41,300BTU 3.62kW มอก 380V
รีโมทไร้สาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCFV46AV1S9/RGFV46AY1S9
45,000BTU 4.06kW มอก 380V
รีโมทไร้สาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
แอร์ไดกิ้น DAIKIN แบบฝังฝ้งเพดาน แบบฝังฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง รุ่น Round Flow Cassette STANDARD-INVERTER ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์5 ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 9 แบบ  
- ขนาด 13/18/24/30/36 ระบบไฟ 220V
- ขนาด 30/36/42/48 ระบบไฟ 380V
DAIKIN ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)

หน้ากาก BYCQ125EAF
**รีโมทมีสาย BRC2E61 (สายรีโมทคอนโทรลไม่ได้รวมอยู่ในชุด ต้องจัดหาเอง)
**รีโมทไร้สาย BRC7F635F9 White Receiver (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCFC13DV2S/RZFC13DV2S
13,600BTU (6,100-15,400)
SEER 17.45 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCFC18DV2S/RZFC18DV2S
18,000BTU (7,800-20,500)
SEER 17.45 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCFC24DV2S/RZFC24DV2S
24,000BTU (8,900-27,300)
SEER 17.45 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCFC30DV2S/RZFC30DV2S
30,000BTU (14,300-34,100)
SEER 16.40 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCFC36DV2S/RZFC36DV2S
36,000BTU (17,100-38,200)
SEER 16.40 No.5
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCFC30DV2S/RZFC30DY2S
30,000BTU (14,300-34,100)
SEER 16.40 No.5 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCFC36DV2S/RZFC36DY2S
36,000BTU (17,100-38,200)
SEER 16.40 No.5 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCFC42DV2S/RZFC42DY2S
42,600BTU (19,500-47,800)
SEER 15.00 มอก 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCFC48DV2S/RZFC48DY2S
48,000BTU (21,200-52,500)
SEER 14.30 มอก 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
แอร์ไดกิ้น DAIKIN แบบฝังฝ้งเพดาน แบบฝังฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง รุ่น Round Flow Cassette INVERTER ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย เบอร์5⭐⭐⭐ ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 11 แบบ  
- ขนาด 13/18/24/30/36/42/48 ระบบไฟ 220V
- ขนาด 30/36/42/48 ระบบไฟ 380V
DAIKIN ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
 
หน้ากาก BYCQ125EAF/K (Standard Panel) สีขาว/ดำ
*หน้ากาก BYCQ125EEF/K (เซ็นเซอร์อัจฉริยะ Sensing Panel) สีขาว/ดำ OPTION**
*หน้ากาก BYCQ125EBSF/EAPF (หน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติ Auto Grille Panel),(หน้ากากพรีเมี่ยม Premium Panel) สีขาว/ดำ OPTION**

**รีโมทมีสาย BRC1E63 (สายรีโมทคอนโทรลไม่ได้รวมอยู่ในชุด ต้องจัดหาเอง)
**รีโมทไร้สาย BRC7M635F White Receiver (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ)
**รีโมทไร้สาย BRC7M635K Black Receiver (รีโมทไร้สายจำหน่ายคู่กับชุดรับสัญญาณ)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCF13CV2S/RZF13CV2S
13,880BTU (6,100-15,400)
SEER 25.98 No.5⭐⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCF18CV2S/RZF18CV2S
18,090BTU (7,800-20,500)
SEER 25.28 No.5⭐⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCF24CV2S/RZF24CV2S
24,230BTU (8,900-27,300)
SEER 22.51 No.5⭐⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)

image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCF30CV2S/RZF30CV2S
30,090BTU (14,300-34,100)
SEER 20.82 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCF36CV2S/RZF36CV2S
36,230BTU (17,100-38,200)
SEER 19.50 No.5⭐⭐
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCF42CV2S/RZF42CV2S
42,000BTU (19,500-47,800)
SEER 16.58 มอก
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCF48CV2S/RZF48CV2S
48,000BTU (21,200-52,500)
SEER 15.55 มอก
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCF30CV2S/RZF30CY2S
30,090BTU (14,300-34,100)
SEER 20.82 No.5⭐⭐ 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCF36CV2S/RZF36CY2S
36,230BTU (17,100-38,200)
SEER 19.50 No.5⭐⭐ 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCFS38CV2S/RZFS38CY2S
38,600BTU (12,200-44,400)
SEER 22.60 No.5⭐⭐⭐ 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCF42CV2S/RZF42CY2S
42,000BTU (19,500-47,800)
SEER 16.58 มอก 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
image
แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลมรอบทิศทาง
FCF48CV2S/RZF48CY2S
48,000BTU (21,200-52,500)
SEER 15.55 มอก 380V
รีโมทไร้สาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
(รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB CDU 3 ปี)
พรีเมียร์ แอร์บ้าน ระยอง เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ เช่น
Mitsubishi Electric Mr.Slim DAIKIN HEAVYDUTY CARRIER TRANE
STAR-AIRE FOCUS CENTRAL-AIR YORK HITACHI HISENSE AUX และอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 038-615-333 , 038-610-738-9 , 061-951-5645
LINE : >> คลิ๊ก <<
LINE @ : >> คลิ๊ก <<
Google Maps : >> คลิ๊ก <<
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้