เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ CARRIER แบบตู้ตั้งพื้น FLOOR STANDING TYPE

- 40QBJ R32
- 40QBY R32
- 40QGV Inverter R32


QBJ
 
 
 

QBY
 
 
 
 
40QGV Inverter R32


QDU
 

image
40QGV-HP #5**
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี
>> CATALOG <<
image
#5
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
>> CATALOG <<
image
มอก
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
>> CATALOG <<
image
มอก
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
>> CATALOG <<
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ CARRIER
แบบตู้ตั้งพื้น FLOOR STANDING TYPE

 
โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDFโบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF

โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF
 

โบชัวร์ CATALOG >> JPG | PDF
แอร์แคเรียร์ CARRIER แบบตู้ตั้งพื้น รุ่น QBJ-Series ระบบธรรมดา เบอร์ 5 รีโมทมีสาย ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 8 แบบ
- ขนาด 18/24/30/36/40 ระบบไฟ220V
- ขนาด 36/40 ระบบไฟ380V
CARRIER ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBJ018X/38RLJ018R120
19,107BTU SEER 13.29 No.5
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBJ024X/38RLJ024R120
25,249BTU SEER 13.29 No.5
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBJ030X/38RLJ030R100
30,026BTU SEER 13.75 No.5
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBJ036X/38RLJ036R100
36,167BTU SEER 12.75 No.5
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBJ036X/38RLJ036S101
36,167BTU SEER 12.75 No.5
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBJ040X/38RLJ040R100
40,262BTU SEER 12.75 No.5
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBJ036X/38RLJ036R300
36,167BTU SEER 12.75 No.5 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBJ040X/38RLJ040R300
40,262BTU SEER 12.75 No.5
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
แอร์แคเรียร์ CARRIER แบบตู้ตั้งพื้น รุ่น QBY-Series ระบบธรรมดา มอก รีโมทมีสาย ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 10 แบบ
- ขนาด 18/24/30/36/40 ระบบไฟ220V
- ขนาด 36/40/48/60 ระบบไฟ380V
CARRIER ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBY018X/38RLY018R100
18,084BTU EER 10.61 มอก
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBY024X/38RLY024R100
24,225BTU EER 10.61 มอก
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBY030X/38RLY030R100
30,026BTU EER 10.61 มอก
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBY036X/38RLY036R100
36,167BTU EER 10.61 มอก
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBY036X/38RLY036S101
36,167BTU EER 10.61 มอก
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBY040X/38RLY040R100
40,262BTU EER 10.61 มอก
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBY036X/38RLY036R300
36,167BTU EER 10.61 มอก 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBY040X/38RLY040R300
40,262BTU EER 10.61 มอก 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBY048X/38RLY048R300-1
48,000BTU EER 10.20 มอก 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ63
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBY048X/38RLY048S301-1
48,000BTU EER 10.50 มอก 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ63
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBY060X/38RLY060R300-1
60,000BTU EER 9.80 มอก 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ63
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QBY060X/38RLY060S301-1
60,000BTU EER 10.10 มอก 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R32 ท่อ63
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
แอร์แคเรียร์ CARRIER แบบตู้ตั้งพื้น รุ่น QGV-Series ระบบอินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5⭐⭐ รีโมทมีสาย ระบบไฟ 220/380V น้ำยา R32
มีขนาดให้เลือก 8 แบบ
- ขนาด 18/24/30/36/40 ระบบไฟ220V
- ขนาด 36/40 ระบบไฟ380V
CARRIER ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QGV0181HP/38TGV0181A1
18,100BTU (4,100-19,100)
SEER 21.10 No.5⭐⭐
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ42
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QGV0241HP/38TGV0241A1
24,200BTU (4,100-27,200)
SEER 19.60 No.5⭐
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QGV0301HP/38TGV0301A1
30,000BTU (10,200-34,100)
SEER 19.60 No.5⭐⭐
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QGV0361HP/38TGV0361A1
36,100BTU (13,600-38,200)
SEER 17.50 No.5⭐
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QGV0401HP/38TGV0401A1
40,200BTU (13,600-45,000)
SEER 17.00 No.5⭐
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QGV0361HP/38TGV0361A3
36,100BTU (13,600-38,200)
SEER 17.50 No.5⭐ 380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QGV0401HP/38TGV0401A3
40,200BTU (13,600-45,000)
SEER 17.00 No.5⭐380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QGV0481HP/38TGV0481A3
48,000BTU (13,600-54,200)
SEER 17.50 No.5⭐380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QGV0601HP/38TGV0601A3
60,700BTU (13,600-63,100)
SEER 17.50 No.5⭐380V
รีโมทมีสาย INVERTER R32 ท่อ63
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี
แอร์แคเรียร์ CARRIER แบบตู้ตั้งพื้น รุ่น QDU-Series ระบบธรรมดา มอก รีโมทมีสาย ระบบไฟ 380V น้ำยา R410a
มีขนาดให้เลือก 5 แบบ
- ขนาด 78/100/120/150/200 ระบบไฟ380V
CARRIER ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QDU080X-11/38LHU078S301
78,000BTU EER 10.96 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ74
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QDU100X-11/38LHU100S301
100,000BTU EER 10.46 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ1-1/8" 4
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QDU120X-11/38LHU120S301
120,000BTU EER 10.06 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ1-1/8" 4
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QDU150X-11/38LHU150S301
150,000BTU EER 10.07 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ1-1/8" 5
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
image
แอร์แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น
40QDU200X-11/38LHU200S301
200,000BTU EER 10.71 380V
รีโมทมีสาย FixSpeed R410a ท่อ1-3/8" 7
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
พรีเมียร์ แอร์บ้าน ระยอง เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์ชั้นนำ เช่น
Mitsubishi Electric Mr.Slim DAIKIN HEAVYDUTY CARRIER TRANE
STAR-AIRE FOCUS CENTRAL-AIR YORK HITACHI HISENSE AUX และอื่นๆ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 038-615-333 , 038-610-738-9 , 061-951-5645
LINE : >> คลิ๊ก <<
LINE @ : >> คลิ๊ก <<
Google Maps : >> คลิ๊ก <<
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้