image
U-Match Duct Type R410a
GU_PH/A-K
(48,000-55,000) มอก
CATALOG JPG
image
U-Match Inverter Duct Type R32
GULD_P/A-T(P)
GUD_PH/A-T
(18,000-55,000) #5*
CATALOG JPG | PDF
image
แอร์แบบฝังฝ้าเพดาน แบบเปลือยซ่อนฝ้า Duct Type กรี GREE รุ่น U-Match Fixed Speed ระบบธรรมดา รีโมทมีสาย น้ำยา R410a
GU1400PH/A-K 48,100BTU 380v SEER 9.16 ค่าไฟ 5,059 
GU160PH/A-K 54,600BTU 380v SEER 10.60 ค่าไฟ 4,963 
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
ค่าไฟ คิดที่การใช้งาน 8ชม/วัน Unit ละ3.96บาท
image
แอร์แบบฝังฝ้าเพดาน แบบเปลือยซ่อนฝ้า Duct Type กรี GREE รุ่น U-Match Inverter ระบบอินเวอร์เตอร์ รีโมทมีสาย น้ำยา R32
GULD18P/A-T(P) 18,220BTU#5* SEER 17.71 ค่าไฟ 992 
GULD24P/A-T(P) 24,545BTU#5* SEER 18.60 ค่าไฟ 1,272 
GULD30PH/A-T(P) 28,977BTU#5* SEER 17.20 ค่าไฟ 1,624
GULD36PH/A-T(P) 34,789BTU#5* SEER 18.53 ค่าไฟ 1,809 
GULD42PH/A-T(P) 39,773BTU#5* SEER 18.32 ค่าไฟ 2,092
ไฟ380v
GUD140PH/A-T 45,700BTU 380v SEER 9.72 ค่าไฟ 4,530
GUD160PH/A-T 54,500BTU 380v SEER 9.50 ค่าไฟ 5,528
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
ค่าไฟ คิดที่การใช้งาน 8ชม/วัน Unit ละ3.96บาท
รายละเอียดสเปคเบื้องต้น
U-Match R410a ขนาด 48,55 คอยล์ทองแดง
INV U-Match R32 ขนาด 18,24,30,36,42,45,55 คอยล์ทองแดง

U-Match Duct Type R410a GREE แอร์กรี แบบเปลือยซ่อนฝ้า รีโมทมีสาย

GU1400PH/A-K 48,100BTU 380v SEER 9.16 ค่าไฟ 5,059 เสียง 37dB ท่อ53
GU160PH/A-K 54,600BTU 380v SEER 10.60 ค่าไฟ 4,963 เสียง 37dB ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี ทุกชิ้น

U-Match Duct Type Inverter R32 GREE แอร์กรี แบบเปลือยซ่อนฝ้า รีโมทมีสาย
GULD18P/A-T(P) 18,220BTU#5* SEER 17.71 ค่าไฟ 992 บาท เสียง 36dB ท่อ42
GULD24P/A-T(P) 24,545BTU#5* SEER 18.60 ค่าไฟ 1,272 บาท เสียง36dB ท่อ53
GULD30PH/A-T(P) 28,977BTU#5* SEER 17.20 ค่าไฟ 1,624 บาท เสียง 40dB ท่อ53
GULD36PH/A-T(P) 34,789BTU#5* SEER 18.53 ค่าไฟ 1,809 บาท เสียง 38dB ท่อ53
GULD42PH/A-T(P) 39,773BTU#5* SEER 18.32 ค่าไฟ 2,092 บาท เสียง 38dB ท่อ53
ไฟ380v
GUD140PH/A-T 45,700BTU 380v SEER 9.72 ค่าไฟ 4,530 บาท เสียง 38dB ท่อ53
GUD160PH/A-T 54,500BTU 380v SEER 9.50 ค่าไฟ 5,528 บาท เสียง 38dB ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี ทุกชิ้น


Powered by MakeWebEasy.com