แอร์ติดผนัง ระบบธรรมดา


image
รุ่น Econo Air R32
MS-GN09VF 9,212BTU#5 SEER 13.22 ค่าไฟ 671

MS-GN13VF 12,966BTU#5 SEER 13.18 ค่าไฟ 947
MS-GN15VF 14,330BTU#5 SEER 13.35 ค่าไฟ 1,034
MS-GN18VF 18,084BTU#5 SEER 13.06 ค่าไฟ 1,334
MS-GN24VF 22,519BTU#5 SEER 13.36 ค่าไฟ 1,624
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี    เพิ่มเติม
image
รุ่น STANDARD R32
SRK15CVV-W1 14,457BTU#5 SEER 13.24  ค่าไฟ 1,052
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี เพิ่มเติม

รุ่น Deluxe R32
SRK13CVS-W1 12,038BTU#5 SEER 13.78  ค่าไฟ 841

ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี เพิ่มเติม

รุ่น KAZE-Series R32
SRK10CXV-W1 9,175BTU#5 SEER 13.25 ค่าไฟ 688

SRK13CXV-W1 12,262BTU#5 SEER 13.23 ค่าไฟ 893
SRK15CXV-W1 14,457BTU#5 SEER 13.23 ค่าไฟ 1,052
SRK18CXV-W1 18,447BTU#5** SEER 14.94 ค่าไฟ 1,189
SRK24CXV-W1 25,249BTU#5 SEER 13.44 ค่าไฟ 1,810
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี เพิ่มเติม
image
รุ่น Smash II R32
FTM09PV2S 9,200BTU#5 SEER 13.38 ค่าไฟ 662
FTM13PV2S 13,000BTU#5 SEER 13.22 ค่าไฟ 947
FTM15PV2S 14,400BTU#5* SEER 14.31 ค่าไฟ 969
FTM18PV2S 18,089BTU#5 SEER 13.04 ค่าไฟ 1,336
FTM24PV2S 22,530BTU#5 SEER 13.04 ค่าไฟ 1,664
FTM28PV2S 24,500BTU SEER 12.33 ค่าไฟ 1,934
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี  เพิ่มเติม
(รังผึ้งคอยล์เย็น 3 ปี)

image
รุ่น RANGER R32
42ABF010 9,400BTU#5* SEER 14.64 ค่าไฟ 624
42ABF013 12,200BTU#5 SEER 13.07 ค่าไฟ 908
42ABF018 18,300BTU#5 SEER 13.17 ค่าไฟ 1,352
42ABF025 25,000BTU#5 SEER 13.38 ค่าไฟ 1,818
ประกันอะไหล่ 3 ปี คอม 7 ปี เพิ่มเติม

รุ่น EVEREST R32

42TSGS010-703 9,200BTU#5 SEER 13.60 ค่าไฟ 658
42TSGS013-713 12,200BTU#5 SEER 13.45 ค่าไฟ 882
42TSGS018-703 18,000BTU#5 SEER 13.44 ค่าไฟ 1,303
42TSGS025-703 24,200BTU#5* SEER 14.19 ค่าไฟ 1,659
ประกันอะไหล่ 3 ปี คอม 7 ปี เพิ่มเติม
image
รุ่น Amber III R32
GWC09YB3-K6NNA1A 9,378BTU#5 SEER 13.20 ค่าไฟ 684
GWC15QD-K6NNA1A 15,778BTU#5 SEER 13.10 ค่าไฟ 1,157
GWC18YD3-K6NNA1A 18,515BTU#5  SEER 13.10 ค่าไฟ 1,361
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี เพิ่มเติม

รุ่น Fairy II Fixed Speed R32

GWC09ACC2-K6NNA3B/I 9,155BTU#5 SEER 13.00 ค่าไฟ 678
GWC12ACC2-K6NNA3C/I 12,107BTU#5 SEER 12.93 ค่าไฟ 902
GWC15ACC2-K6NNA3A/I 15,669BTU#5 SEER 13.00 ค่าไฟ 1,162
GWC18ACC2-K6NNA3A/I 18,147BTU#5 SEER 13.10 ค่าไฟ 1,334
GWC24ACC2-K6NNA3E/I 24,130BTU#5 SEER 13.10 ค่าไฟ 1,774
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี เพิ่มเติม

image
รุ่น JOYFUL R32
MCWE-09RB5 9,200BTU#5 SEER 13.50 ค่าไฟ 633

MCWE-12RB5 12,200BTU#5 SEER 13.10 ค่าไฟ 885
MCWE-18RB5 18,400BTU#5 SEER 13.10 ค่าไฟ 1,334
MCWE-24RB5 25,000BTU#5 SEER 13.10 ค่าไฟ 1,813
ประกันอะไหล่ 3 ปี คอม 7 ปี เพิ่มเติม

รุ่น PASSIO R32

MCW-E09GB5 9,400BTU#5 SEER 1300 ค่าไฟ 737
MCW-E12GB5 12,700BTU#5 SEER 12.88 ค่าไฟ 952
MCW-E15GB5 15,200BTU#5 SEER 12.85 ค่าไฟ 1,151
MCW-E18GB5 18,300BTU#5 SEER 12.85 ค่าไฟ 1,386
MCW-E24GB5 25,300BTU#5 SEER 12.90 ค่าไฟ 1,908
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 12 ปี เพิ่มเติม
image
รุ่น JSFE-Series R32
CFW-JSFE09-1 9,600BTU#5 SEER 14.67 ค่าไฟ 630
CFW-JSFE13-1 12,300BTU#5 SEER 13.34 ค่าไฟ 888
CFW-JSFE18-1 18,300BTU#5 SEER 13.38 ค่าไฟ 1,317
CFW-JSFE25-1 25,100BTU#5 SEER 13.58 ค่าไฟ 1,781
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี เพิ่มเติม
image
รุ่น DM-Series R32
DM-095 9,246BTU#5 SEER 14.24 ค่าไฟ 625

DM-125 12,018BTU#5 SEER 13.29 ค่าไฟ 871
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี เพิ่มเติม

รุ่น DE-Series R32

DE-185 18,300BTU#5 SEER 12.85 ค่าไฟ 1,386
DE-245 25,300BTU#5 SEER 12.90 ค่าไฟ 1,908
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 10 ปี เพิ่มเติม
HITACHI YORK LOGO PREMIER
รุ่น EcoPlus R32
YHFF18XETAGHH-RX 18,218BTU#5 SEER 13.41 ค่าไฟ 1,322
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี เพิ่มเติม
image
รุ่น Magic Cool R32
RAS-13PKSG-T 13,340BTU#5 SEER 13.51 ค่าไฟ 951
ประกันอะไหล่ 3 ปี คอม 7 ปี เพิ่มเติม

แอร์ติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ INVERTER

image
รุ่น KT-Series Happy Inverter R32
MSY-KT09VF 9,212BTU#5 (2,730-9,212) SEER 17.47 ค่าไฟ 508
MSY-KT13VF 12,283BTU#5 (3,071-12,624) SEER 17.47 ค่าไฟ 677
MSY-KT15VF 14,330BTU#5 (4,094-14,672) SEER 17.47 ค่าไฟ 790
MSY-KT18VF 17,742BTU#5 (4,436-18,084) SEER 17.47 ค่าไฟ 978
MSY-KT24VF 22,519BTU#5 (5,459-22,860) SEER 17.26 ค่าไฟ 1,242
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี เพิ่มเติม
รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี

รุ่น JS-Series Standard Inverter R32
รุ่น JR-Series Standard Inverter R32
MSY-JS09VF 8,871BTU#5* (2,730-9,212) SEER 19.00 ค่าไฟ 454
MSY-JS13VF 12,283BTU#5* (4,094-12,624) SEER 19.00 ค่าไฟ 629
MSY-JS15VF 14,330BTU#5* (4,094-14,672) SEER 18.97 ค่าไฟ 735
MSY-JS18VF 17,742BTU#5* (4,436-18,084) SEER 18.36 ค่าไฟ 940
MSY-JS24VF 22,519BTU#5* (5,459-22,860) SEER 18.32 ค่าไฟ 1,196
MSY-JR34VF 33,096BTU#5* (9,895-34,802) SEER 16.79 ค่าไฟ 1,899
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี เพิ่มเติม

รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี

รุ่น GT-Series Super Inverter R32
รุ่น GR-Series Super Inverter R32
MSY-GT09VF 9,554BTU#5** (3,753-11,601)SEER 21.80 ค่าไฟ 422
MSY-GT13VF 12,624BTU#5** (4,777-13,989) SEER 21.97 ค่าไฟ 533
MSY-GT15VF 14,330BTU#5** (5,459-16,378) SEER 21.50 ค่าไฟ 642
MSY-GT18VF 17,742BTU#5** (6,142-20,472) SEER 21.19 ค่าไฟ 806
MSY-GT24VF 22,519BTU#5** (6,142-24,566) SEER 20.92 ค่าไฟ 1,037
MSY-GR30VF 27,978BTU#5* (7,165-31,390) SEER 18.87 ค่าไฟ 1,428
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี เพิ่มเติม

รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี

รุ่น XT-Series Eco Eye Inverter R32
MSY-XT09VF 9,554BTU#5** (3,753-11,601) SEER 22.21 ค่าไฟ 414
MSY-XT13VF 12,624BTU#5** (4,777-13,989) SEER 22.08 ค่าไฟ 550
MSY-XT18VF 17,742BTU#5** (6,142-20,472) SEER 21.80 ค่าไฟ 784
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี เพิ่มเติม
รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี

รุ่น LN-Series INVERTER R32
3D MOVE EYE HUMAN SENSOR
MSY-LN09VF 8,870BTU#5*** (3,412-11,942) SEER 25.62 ค่าไฟ 336
MSY-LN13VF 12,966BTU#5*** (3,412-12,966) SEER 22.60 ค่าไฟ 558
MSY-LN18VF 18,084BTU#5** (3,412-20,472) SEER 21.70 ค่าไฟ 827
เลือกได้ 3 สี Ruby Red/Onyx Black/Pearl White

ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี เพิ่มเติม
รังผึ้งคอยล์เย็น,คอยล์ร้อน 3 ปี

image
รุ่น HOSHI-Series Inverter R32
SRK10YXP 8,727BTU#5 (2,729-10,557) SEER 17.64 ค่าไฟ 482

SRK13YXP 12,060BTU#5 (2,729-12,624) SEER 17.03 ค่าไฟ 689
SRK15YXP 15,479BTU#5 (4,436-16,378) SEER 16.68 ค่าไฟ 903
SRK18YXP 16,557BTU#5 (4,436-18,084) SEER 16.82 ค่าไฟ 958
ประกันอะไหล่ 5 ปี ทุกชิ้น
เพิ่มเติม

รุ่น HARU-Series Standard Inverter R32
SRK10YW 8,683BTU#5 (2,388-10,557) SEER 19.28 ค่าไฟ 438
SRK13YW 11,098BTU#5 (2,388-11,942) SEER 19.55 ค่าไฟ 552
SRK15YW 15,479BTU#5 (4,435-17,401) SEER 18.60 ค่าไฟ 810
SRK18YW 17,275BTU#5 (4,436-18,425) SEER 18.80 ค่าไฟ 894
SRK24YW 23,020BTU#5 (3,753-26,614) SEER 20.88 ค่าไฟ 1,073
ประกันอะไหล่ 5 ปี ทุกชิ้น
เพิ่มเติม

รุ่น AKI-Series Deluxe Inverter R32
SRK10YXS 9,793BTU#5** (3,070-11,942) SEER 21.87 ค่าไฟ 432
SRK13YXS 12,106BTU#5** (3,070-14,330) SEER 21.22 ค่าไฟ 549
SRK15YXS 16,069BTU#5** (4,436-17,742) SEER 21.70 ค่าไฟ 713
SRK18YXS 18,392BTU#5** (4,436-18,766) SEER 21.33 ค่าไฟ 830
SRK24YXS 24,056BTU#5** (3,753-26,954) SEER 21.26 ค่าไฟ 1,090
ประกันอะไหล่ 5 ปี ทุกชิ้น
เพิ่มเติม

รุ่น FUYU-Series Super Deluxe Inverter R32
Cooling / Heating
Cooling

SRK25ZSXS 8,769BTU#5*** (3,070-12,965)  SEER 25.69 ค่าไฟ 324
SRK35ZSXS 12,102BTU#5*** (3,070-15354)  SEER 24.67 ค่าไฟ 466
SRK50ZSXS 17,105BTU#5*** (3,412-21,154)  SEER 22.18 ค่าไฟ 732
SRK60ZSXS 20,977BTU#5*** (3,412-23,542) SEER 20.51 ค่าไฟ 972
Heating
SRK25ZSXS 8,769BTU#5*** (2,730-20,472) SEER 25.69 ค่าไฟ 324
SRK35ZSXS 12,102BTU#5*** (2,730-23,202) SEER 24.67 ค่าไฟ 466
SRK50ZSXS 17,105BTU#5*** (2,730-27,978) SEER 22.18 ค่าไฟ 732
SRK60ZSXS 20,977BTU#5*** (2,730-30,023) SEER 20.51 ค่าไฟ 972
ประกันอะไหล่ 5 ปี ทุกชิ้น เพิ่มเติม
image
รุ่น Sabai Plus Inverter R32
FTKQ09UV2S 9,200BTU#5 (3,800-9,900) SEER 16.96 ค่าไฟ 527
FTKQ12UV2S 12,300BTU#5 (4,100-13,000) SEER 17.45 ค่าไฟ 686
FTKQ15UV2S 15,000BTU#5 (5,500-16,400) SEER 17.49 ค่าไฟ 834
FTKQ18UV2S 18,100BTU#5 (4,800-18,400) SEER 17.47 ค่าไฟ 1,008
FTKQ24UV2S 20,500BTU#5 (4,800-20,800) SEER 17.49 ค่าไฟ 1,140
รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี   เพิ่มเติม
รังผึ้งคอยล์เย็น 3 ปี , แผงPCB OUTDOOR 3 ปี

รุ่น Smile Lite Inverter R32
FTKF09UV2S 9,200BTU#5 (3,400-9,900) SEER 19.12 ค่าไฟ 468
FTKF12UV2S 12,300BTU#5 (4,400-13,000) SEER 19.22 ค่าไฟ 622
FTKF15UV2S 15,000BTU#5 (4,800-16,400) SEER 18.40 ค่าไฟ 793
FTKF18UV2S 18,100BTU#5 (4,800-18,400) SEER 18.67 ค่าไฟ 943
FTKF24UV2S 20,500BTU#5 (4,800-20,800) SEER 18.11 ค่าไฟ 1,101
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี  เพิ่มเติม
รังผึ้งคอยล์เย็น 3 ปี , แผงPCB OUTDOOR 3 ปี

รุ่น Super Smile II Inverter R32
FTKC09TV2S 8,500BTU#5** (3,400-10,900) SEER 20.25 ค่าไฟ 408
FTKC12TV2S 11,900BTU#5** (4,400-14,000) SEER 20.20 ค่าไฟ 573
FTKC15TV2S 14,300BTU#5** (4,800-17,700) SEER 20.43 ค่าไฟ 681
FTKC18TV2S 17,700BTU#5** (4,800-20,500) SEER 21.13 ค่าไฟ 815
FTKC24TV2S 20,500BTU#5** (4,800-22,900) SEER 20.02 ค่าไฟ 996
FTKC28TV2S 24,200BTU#5** (7,200-25,600) SEER 20.02 ค่าไฟ 1,176
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี  เพิ่มเติม
รังผึ้งคอยล์เย็น 3 ปี , แผงPCB OUTDOOR 3 ปี

รุ่น Super Smart Inverter R32
รุ่น Smart Inverter R32
FTKM09SV2S 8,500BTU#5*** (4,100-12,300) ค่าไฟ 317
FTKM12SV2S 11,900BTU#5*** (4,100-14,000) ค่าไฟ 579
FTKM15SV2S 14,300BTU#5*** (4,100-16,400) ค่าไฟ 672
FTKM18SV2S 17,700BTU#5*** (4,100-21,200) ค่าไฟ 726
FTKM24SV2S 20,500BTU#5** (4,100-24,200) ค่าไฟ 894
FTKM28SV2S 24,200BTU#5** (4,100-28,000) ค่าไฟ 1,176
รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี เพิ่มเติม
รังผึ้งคอยล์เย็น 3 ปี , รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB OUTDOOR 3 ปี

FTKM33NV2S 29,000BTU#5* (10,200-35,800) ค่าไฟ 1,515
รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี เพิ่มเติม
รังผึ้งคอยล์เย็น 3 ปี , แผงPCB OUTDOOR 3 ปี

รุ่น Zetas Inverter R32
FTKZ09VV2S 8,500BTU#5*** (4,100-12,300) ค่าไฟ 331
FTKZ12VV2S 11,900BTU#5*** (4,100-14,000) ค่าไฟ 502
FTKZ15VV2S 14,300BTU#5*** (4,100-16,400) ค่าไฟ 574
FTKZ18VV2S 17,700BTU#5*** (4,100-21,200) ค่าไฟ 748
FTKZ24VV2S 24,200BTU#5** (4,100-25,900) ค่าไฟ 1,143
รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี เพิ่มเติม
รังผึ้งคอยล์เย็น 3 ปี , รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB OUTDOOR 3 ปี

รุ่น Wall Type Inverter R32
FAVF30WV2S 30,000BTU#5* (7,850-32,700)  ค่าไฟ 1,633
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี เพิ่มเติม
รังผึ้งคอยล์เย็น 3 ปี , รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี , แผงPCB OUTDOOR 3 ปี

FAVF36UV2S 36,200BTU#5* (10,200-38,200) ค่าไฟ 1,924
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี  เพิ่มเติม
รังผึ้งคอยล์เย็น 3 ปี , แผงPCB OUTDOOR 3 ปี
image
รุ่น GEMINI INVERTER R32
TEVGB010 8,500BTU#5 (3,070-10,236) SEER 16.50 ค่าไฟ 501
TEVGB013 11,900BTU#5 (3,582-13,306) SEER 16.20 ค่าไฟ 714
TEVGB018 17,000BTU#5 (3,923-20,130) SEER 17.60  ค่าไฟ 940
TEVGB024 20,400BTU#5 (4,094-23,202) SEER 16.50 ค่าไฟ 1,203
TEVGB028 25,200BTU#5 (5,118-29,002) SEER 17.50 ค่าไฟ 1,401
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี เพิ่มเติม

รุ่น ION-STRIKE R32
TVBA010 9,200BTU#5* (2,800-10,900) SEER 19.00 ค่าไฟ 466
TVBA013 12,200BTU#5* (4,600-13,900) SEER 19.40 ค่าไฟ 637
TVBA016 15,300BTU#5* (4,600-17,000) SEER 17.90 ค่าไฟ 823
TVBA018 18,000BTU#5* (5,400-21,100) SEER 18.15 ค่าไฟ 955
TVBA024 20,400BTU#5* (6,200-23,200) SEER 17.70 ค่าไฟ 1,110
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี เพิ่มเติม

รุ่น X-INVERTER R32
TVAA010 9,200BTU#5*** (3,753-10,918) SEER 24.00 ค่าไฟ 373

TVAA024 21,000BTU#5*** (4,094-23,202) SEER 20.88 ค่าไฟ 978
TVAA028 25,200BTU#5* (5,100-29,000) SEER 19.88 ค่าไฟ 1,238
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี เพิ่มเติม

รุ่น X-INVERTER PLUS R32
สีขาว W-WHITE / B-BLACK สีดำ (**ยกเว้น 36 มีแต่สีขาว)
TVAB010 9,200BTU#5*** (3,700-10,900) SEER 24.00 ค่าไฟ 369

TVAB013 12,200BTU#5*** (4,700-13,900) SEER 22.50 ค่าไฟ 522
TVAB018 18,000BTU#5*** (3,900-21,100) SEER 22.50 ค่าไฟ 770
TVAB024 20,400BTU#5** (4,000-23,200) SEER 20.88 ค่าไฟ 941
TVAB028 25,200BTU#5** (5,100-29,000) SEER 24.00 ค่าไฟ 1,011
TVAB030 27,200BTU#5* (8,500-30,700) SEER 22.50 ค่าไฟ 1,164
TVAB033 30,000BTU#5* (9,500-32,400) SEER 22.50 ค่าไฟ 1,284
TVAB036 36,000BTU#5* (10,200-37,500) SEER 20.88 ค่าไฟ 1,661
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี เพิ่มเติม


รุ่น COLOR SMART INVERTER R32
TVCA010 9,200BTU#5*** (3,700-10,900) SEER 24.00 ค่าไฟ 369
TVCA013 12,200BTU#5*** (4,700-13,900) SEER 22.50 ค่าไฟ 522
TVCA018 18,000BTU#5* (5,400-21,100) SEER 17.50 ค่าไฟ 991
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี เพิ่มเติม
หน้ากาก 24 สี เพิ่ม +1000/ชุด


image
รุ่น Fairy Inverter R32
GWC09ACB-K6DNA1C/I 8,948BTU#5 SEER 16.51 ค่าไฟ 522
GWC12ACC-K6DNA1B/I 11,749BTU#5 SEER 16.62 ค่าไฟ 688
GWC15ACD-K6DNA1A/I 14,537BTU#5 SEER 16.55 ค่าไฟ 854
GWC18ACD-K6DNA1E/I 19,195BTU#5 SEER 16.28 ค่าไฟ 1,147
GWC24ACE-K6DNA1E/I 23,395BTU#5 SEER 16.99 ค่าไฟ 1,340
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี เพิ่มเติม

รุ่น Pular Inverter R32
GWC09AGB-K6DNA1G/I 9,165BTU#5* SEER 18.60 ค่าไฟ 474

GWC12AGC-K6DNA1G/I 12,057BTU#5* SEER 19.45 ค่าไฟ 597
GWC15AGD-K6DNA1A/I 15,167BTU#5* SEER 19.11 ค่าไฟ 764
GWC18AGD-K6DNA1B/I 18,723BTU#5* SEER 18.39 ค่าไฟ 989
GWC24AGE-K6DNA1A/I 24,242BTU#5* SEER 18.87 ค่าไฟ 1,237
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี เพิ่มเติม

รุ่น U-Crown Inverter R32

GWC09UB-S6DNA4A/I 8,910BTU#5*** SEER 22.69 ค่าไฟ 378
GWC12UB-S6DNA4A/I 12,489#5* SEER 19.24 ค่าไฟ 625
GWC18UC-S6DNA4A/I  18,346BTU#5* SEER 19.24 ค่าไฟ 918
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี เพิ่มเติม

รุ่น Minty Inverter R32
GWC09AMC-S6DNA1A/I 9,577BTU#5*** SEER 24.98 ค่าไฟ 369

GWC12AMC-S6DNA1A/I 12,137BTU#5*** SEER 22.25 ค่าไฟ 525
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี เพิ่มเติม

image
รุ่น JOYFUL INVERTER R32
MYWE-09RB5 9,400BTU#5 (3,500-10,500) SEER 16.00 ค่าไฟ 558
MYWE-12RB5 12,100BTU#5 (4,200-13,400) SEER 16.00 ค่าไฟ 718
MYWE-18RB5 18,000BTU#5 (6,300-19,800) SEER 15.10 ค่าไฟ 1,132
MYWE-24RB5 24,100BTU#5 (8,400-27,000) SEER 15.50 ค่าไฟ 1,477
ประกันอะไหล่ 3 ปี คอม 7 ปี เพิ่มเติม
image
รุ่น KB-Series Standard Inverter R32
AS-10TR4RYRKB00 9,500BTU#5 SEER 16.24 ค่าไฟ 563
AS-12TR4RYRKB01 12,000BTU#5 SEER 16.00 ค่าไฟ 723
AS-18TR4RGSKB00 17,900BTU#5 SEER 15.83 ค่าไฟ 1,089
ประกันอะไหล่ 3 ปี คอม 12 ปี เพิ่มเติม
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้