แขวนใต้ฝ้า ระบบธรรมดา

image
รุ่น CEILING SESPENDED
PC-Series PC-P R410a
รีโมทไร้สาย (เฉพาะเครื่อง)
PC-P18KAKL 17,400BTU SEER 10.48
ค่าไฟ 1,557 ราคา 26,800-
PC-P24KAKL 22,500BTU SEER 10.46
ค่าไฟ 2,044 ราคา 31,000-
PC-P30KAKL 28,300BTU SEER 10.10
ค่าไฟ 2,663 ราคา 33,500-
PC-P36KAKL 35,500BTU SEER 9.94
ค่าไฟ 3,394 ราคา 37,500-
PC-P36KAKL 35,500BTU SEER 10.44
380v ค่าไฟ 3,231  ราคา 37,500-
PC-P42KAKL 42,300BTU SEER 7.74
380v ค่าไฟ 5,194 ราคา 43,600-
PC-P48KAKL 45,000BTU SEER 8.78
380v ค่าไฟ 4,871 ราคา 48,500-
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี

image
รุ่น CEILING-SUSPENDED TYPE FHNQ-NV2S No.5 R410a
รุ่น CEILING-SUSPENDED TYPE FHNQ-M(A)V2S R410a
รุ่น CEILING-SUSPENDED TYPE FHRN55CXV1S  R410a
รีโมทมีสาย // รีโมทไร้สาย (เฉพาะเครื่อง)
FHNQ13NV2S 14,175BTU#5 SEER 14.26
ค่าไฟ 944 ราคา 17,000-
FHNQ18NV2S 18,000BTU#5 SEER 13.44
ค่าไฟ 1,272 ราคา 21,000-
FHNQ24NV2S 24,200BTU#5 SEER 13.40
ค่าไฟ 1,716 ราคา 27,800-
FHNQ30NV2S 30,500BTU#5 SEER 13.38
220/380v ค่าไฟ 2,166 ราคา 33,200-
FHNQ36NV2S 37,500BTU#5 SEER 13.20
220/380v ค่าไฟ 2,700 ราคา 37,200-
มอก
FHNQ24MV2S 24,000BTU SEER 10.30
ค่าไฟ 2,214 ราคา 25,300-
FHNQ30MAV2S 30,000BTU SEER 10.63
220/380v ค่าไฟ 2,682 ราคา 30,300-
FHNQ36MAV2S 36,000BTU SEER 10.65
220/380v ค่าไฟ 3,212 ราคา 33,800-
FHNQ42MV2S 42,000BTU SEER 9.32
380v ค่าไฟ 4,282 ราคา 39,500-
FHNQ48MV2S 48,000BTU SEER 8.71
380v ค่าไฟ 5,237 ราคา 44,000-
FHRN55CXV1S 55,000BTU SEER 8.56
380v ค่าไฟ 6,092 ราคา 50,400-/48,600-
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
รุ่น CEILING SUSPENDED R410a
รีโมทไร้สาย (เฉพาะเครื่อง)
FDE50CNVX-S1 18,252BTU#5 SEER 13.41
ค่าไฟ 1,293 บาท ราคา 23,900-
FDE71CNVX-S1 23,871BTU#5 SEER 13.14
ค่าไฟ 1,726 บาท ราคา 27,900-
FDE100CNVX-S1 36,195BTU#5 SEER 13.40
ค่าไฟ 2,606 บาท ราคา 37,900-
FDE100CSV-S1 36,301BTU#5 SEER 13.00
380v ค่าไฟ 2,653 บาท ราคา 37,900-
FDE125CSV-S1 42,650BTU EER 10.24
380v ค่าไฟ 3,958 บาท ราคา 41,900-
FDE140CSV-S1 49,474BTU EER 10.99
380v ค่าไฟ 4,278 บาท ราคา 47,900-
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
รุ่น Ceiling Dicovery Series
TGF-Series TGF-CP R32
TSF,TBU-Series TSF,TBU-CP R410a
รีโมทไร้สาย (เฉพาะเครื่อง)
42TGF0131CP 13,300BTU#5 SEER 13.06
ค่าไฟ 946 บาท ราคา 19,600-
42TGF0181CP 18,700BTU#5 SEER 12.89
ค่าไฟ 1,334 บาท ราคา 22,200-
42TGF0241CP 24,200BTU#5 SEER 12.85
ค่าไฟ 1,789 บาท ราคา 24,800-
42TGF0301CP 30,000BTU#5 SEER 12.45
ค่าไฟ 2,290 บาท ราคา 31,900-
42TGF0361CP 36,100BTU#5 SEER 12.43
ค่าไฟ 2,760 บาท ราคา 35,200-
42TGF0401CP 40,200BTU#5 SEER 12.43
ค่าไฟ 3,073 บาท ราคา 39,000-
42TGF0361CP 36,100BTU#5 SEER 12.43
380v ค่าไฟ 2,760 บาท ราคา 35,800-
42TGF0401CP 40,200BTU#5 SEER 12.43
380v ค่าไฟ 3,073 บาท ราคา 39,600-
42TGF0481CP 53,200BTU#5 SEER 9.54
380v ค่าไฟ 5,130 บาท ราคา 40,300-
42TGF0601CP 60,000BTU#5 SEER 10.27
380v ค่าไฟ 5,552 บาท ราคา 46,100-

ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี

ตั้งได้ แขวนได้
รุ่น Apollo II FDE-Series R32

รีโมทไร้สาย (เฉพาะเครื่อง)
42FDE004-R1 12,800BTU#5* SEER 13.94
ค่าไฟ 872  ราคา 17,500-
42FDE006-R1A 18,800BTU#5 SEER 13.40
ค่าไฟ 1,333 ราคา 21,700-
42FDE008-R1A 25,800BTU#5 SEER 13.50
ค่าไฟ 1,816 ราคา 24,400-
42FDE010-R1A 30,500BTU#5 SEER 12.83
ค่าไฟ 2,259 ราคา 33,600-
42FDE012-R1 37,000BTU#5 SEER 12.93
ค่าไฟ 2,719 ราคา 36,800-
42FDE012-R3 36,200BTU#5 SEER 12.60
380v ค่าไฟ 2,730 ราคา 37,900-
42FDE014-R3 40,000BTU#5 SEER 12.57
380v ค่าไฟ 3,024 ราคา 41,100-
42FDE015-R3 44,000BTU SEER 11.68
380v ค่าไฟ 3,580  ราคา 41,100-
42FDE048-R3 48,000BTU SEER 11.33
380v ค่าไฟ 4,026 ราคา 41,100-
42FDE020-R3 60,000BTU SEER 11.28
380v ค่าไฟ 5,055 ราคา 48,500-

ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี

image
รุ่น U-Match Floor/Ceiling Type R410a
รีโมทไร้สาย (เฉพาะเครื่อง)
GU-140ZD/A-K 48,100BTU SEER 9.25
380v ค่าไฟ 4,942 ราคา 42,500-
GU-160ZD/A-K 51,200BTU SEER 10.30
380v ค่าไฟ 4,724 ราคา 45,900-
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
รุ่น IRIS Fixed Speed Series5 น้ำยา R32
MCXE-SB5,SB รีโมทมีสาย/ไร้สาย (เฉพาะเครื่อง)
MCXE12SB5 13,000BTU#5* SEER 14.29
ค่าไฟ 864 ราคา 16,900-
MCXE18SB5 18,700BTU#5* SEER 14.10
ค่าไฟ 1,260 ราคา 20,800-
MCXE24SB5 25,000BTU#5* SEER 13.59
ค่าไฟ 1,748 ราคา 24,600-
MCXE30SB5 30,500BTU#5* SEER 13.71
ค่าไฟ 2,114 ราคา 29,400-
MCXE36SB5 36,400BTU#5** SEER 14.53
ค่าไฟ 2,380 ราคา 32,600-
MCXE36SB5 36,000BTU#5** SEER 14.53
380v ค่าไฟ 2,354 ราคา 33,600-
MCXE42SB5 40,000BTU#5* SEER 14.32
380v ค่าไฟ 2,654 ราคา 37,400-
MCXE48SB 48,000BTU SEER 11.26
380v ค่าไฟ 4,051 ราคา 38,500-
MCXE60SB 60,000BTU SEER 11.26
380v ค่าไฟ 5,064 ราคา 42,800-

ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี
image
ตั้งได้/แขวนได้
รุ่น 32BF-Series 5 R32
รีโมทมีสาย//รีโมทไร้สาย (เฉพาะเครื่อง)
CFH-32BF13 13,648BTU#5 SEER 12.99
ค่าไฟ 1,012 ราคา 16,600/17,100-
CFH-32BF19 19,448BTU#5* SEER 14.07
ค่าไฟ 1,331 ราคา 21,000/21,500-
CFH-32BF25 25,590BTU#5 SEER 13.26
ค่าไฟ 1,859 ราคา 23,400/23,900-
CFH-32BF28 28,319BTU#5 SEER 12.72
ค่าไฟ 2,145 ราคา 26,300/26,800-
CFH-32BF30 30,366BTU#5 SEER 12.62
ค่าไฟ 2,318 ราคา 28,000/28,500-
CFH-32BF33 33,437BTU#5 SEER 12.55
ค่าไฟ 2,567 ราคา 31,000/31,500-
CFH-32BF36 36,508BTU#5 SEER 12.65
ค่าไฟ 2,780 ราคา 33,500/34,000-
CFH-32BF40 40,602BTU#5 SEER 12.51
ค่าไฟ 3,127 ราคา 41,000/41,500-
CFH-32BF28 28,319BTU#5 SEER 12.62
380v ค่าไฟ 2,162 ราคา 27,400/27,900-
CFH-32BF30 30,366BTU#5 SEER 12.57
380v ค่าไฟ 2,327 ราคา 29,000/29,500-
CFH-32BF33 33,437BTU#5 SEER 12.58
380v ค่าไฟ 2,561 ราคา 31,600/32,100-
CFH-32BF36 36,508BTU#5 SEER 12.55
380v ค่าไฟ 2,803 ราคา 35,200/35,700-
CFH-32BF40 40,602BTU#5 SEER 12.55
380v ค่าไฟ 3,117 ราคา 42,200/42,700-
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี

image
ตั้งได้ แขวนได้
รุ่น DCR-5 R32
รีโมทมีสาย //ไร้สาย (เฉพาะเครื่อง)
DCR5-400 12,500BTU#5 SEER 13.44
ค่าไฟ 896 ราคา 15,100/15,600-
DCR5-402 13,003BTU#5 SEER 13.40
ค่าไฟ 935 ราคา 15,300/15,800 -
DCR5-600 19,000BTU#5 SEER 13.55
ค่าไฟ 1,351 ราคา 18,200/18,700-
DCR5-800 25,000BTU#5 SEER 13.55
ค่าไฟ 1,777 ราคา 22,400/22,900-
DCR5-1000 31,200BTU#5 SEER 13.00
ค่าไฟ 2,312 ราคา 25,200/25,700-
DCR5-1201 36,100BTU#5 SEER 13.39
ค่าไฟ 2,597 ราคา 32,200/32,700-
DCR5-1350 40,156BTU#5 SEER 12.83
ค่าไฟ 3,015 ราคา 35,900/36,400-
DCR5-1202 36,000BTU#5 SEER 13.25
380v ค่าไฟ 2,618 ราคา 34,500/35,000-
DCR5-1350 40,000BTU#5 SEER 12.85
380v ค่าไฟ 2,999 ราคา 36,600/37,100-
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี


ตั้งได้ แขวนได้
รุ่น DCR มอก R32
รีโมทมีสาย//รีโมทไร้สาย (เฉพาะเครื่อง)
DCR-400 13,000BTU EER 10.58
ค่าไฟ 1,167 ราคา 14,700/15,300-
DCR-600 18,100BTU EER 10.58
ค่าไฟ 1,625 ราคา 17,000/17,500-
DCR-800 25,000BTU EER 10.58
ค่าไฟ 2,245 ราคา 21,600/22,100-
DCR-1000 30,000BTU EER 10.58
ค่าไฟ 2,694 ราคา 23,600/24,100-
DCR-1100 32,400BTU EER 10.58
ค่าไฟ 2,910 ราคา 23,800/24,300-
DCR-1200 36,200BTU EER 10.58
ค่าไฟ 3,251 ราคา 28,400/28,900-
DCR-1400 40,300BTU EER 10.58
ค่าไฟ 3,620 ราคา 31,500/32,000-
DCR-1000 30,000BTU EER 10.58
380v 2,694 ค่าไฟ ราคา 24,700/25,200-
DCR-1100 32,400BTU EER 10.58
380v 2,910 ค่าไฟ ราคา 24,900/25,400-
DCR-1200 36,200BTU EER 10.58
380v 3,251 ค่าไฟ ราคา 29,600/30,100-
DCR-1400 40,300BTU EER 10.58
380v 3,620 ค่าไฟ ราคา 32,100/32,600-
DCR-1500 45,000BTU EER 10.24
380v ค่าไฟ 4,176 ราคา 32,600/33,100-
DCR-1600 48,000BTU EER 10.24
380v ค่าไฟ 4,455 ราคา 34,600/35,100-
DCR-1800 56,000BTU EER 9.55
380v ค่าไฟ 5,573 ราคา 37,900/38,400-
DCR-2,000 60,900BTU EER 9.89
380v ค่าไฟ 5,852 ราคา 38,400/38,900-
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี

image
ตั้งได้ แขวนได้
รุ่น AFT Series5 R32

รีโมทมีสาย//รีโมทไร้สาย (เฉพาะเครื่อง)
AFT13S9 13,200BTU#5 SEER 12.85
ค่าไฟ 976 ราคา 13,000/13,500-
AFT18S9 18,400BTU#5 SEER 12.89
ค่าไฟ 1,356 ราคา 17,500/18,000-
AFT25S9 25,000BTU#5 SEER 12.93
ค่าไฟ 1,837 ราคา 20,000/20,500-
AFT30S9S 30,500BTU#5 SEER 12.94
ค่าไฟ 2,240 ราคา 26,100/26,600-
AFT036-32 36,500BTU#5 SEER 13.26
ค่าไฟ 2,616 ราคา
28,400/28,900-
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี

ตั้งได้ แขวนได้
รุ่น AFT มอก R32,R410a
รีโมทมีสาย (เฉพาะเครื่อง)
น้ำยา R32
AK400 12,600BTU SEER 10.50
ค่าไฟ 1,140 ราคา 12,100/12,600-
AK600 18,400BTU SEER 10.14
ค่าไฟ 1,724 ราคา 15,000/15,500-
AK600 20,200BTU SEER 10.61
ค่าไฟ 1,809 ราคา 15,400/15,900-
AK800 25,600BTU SEER 10.64
ค่าไฟ 2,286 ราคา 18,300/18,800-
AK800 28,000 BTU SEER 10.33
ค่าไฟ 2,576 ราคา 19,100/19,600-
AK1200 33,000BTU SEER 10.33
ค่าไฟ 3,036 ราคา 22,300/22,800-
AK1200 36,000BTU SEER 10.40
ค่าไฟ 3,289 ราคา 22,700/23,200-
AK1600 38,200BTU SEER 10.30
ค่าไฟ 3,524 ราคา 29,200/29,700-
AK1600 40,200BTU SEER 10.61
ค่าไฟ 3,600 ราคา 31,900/32,400-
น้ำยา R410a ไฟ380v
AK1200 33,100BTU SEER 10.64
380v ค่าไฟ 2,956 ราคา 26,100/26,600-
AK1200 36,100BTU SEER 10.74
380v ค่าไฟ 3,298 ราคา 26,700/27,200-
AK1600 38,200BTU SEER 10.64
380v ค่าไฟ 3,412 ราคา 30,700/31,200-
AK1600 40,600BTU SEER 10.61
380v ค่าไฟ 3,636 ราคา 33,400/33,900-
AK1600 45,300BTU SEER 10.33
380v ค่าไฟ 4,167 ราคา 33,000/33,500-
AK1600 48,000BTU SEER 10.40
380v ค่าไฟ 4,386 ราคา 34,400/34,900-
AK2000 57,500BTU SEER 10.54
380v ค่าไฟ 5,184 ราคา 38,000/38,500-
AK2000 61,300BTU SEER 10.40
380v ค่าไฟ 5,601 ราคา 38,600/39,100-
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี

image
image
image

แขวน อินเวอร์เตอร์ Inverter

image
รุ่น CEILING SESPENDED
PCY-Series Inverter PCY-SM R32
รีโมทไร้สาย (เฉพาะเครื่อง)
PCY-SM13KAL-TH 13,989BTU#5*** SEER 23.84
ค่าไฟ 557 ราคา 25,500-
PCY-SM18KAL-TH 18,084BTU#5*** SEER 24.58
ค่าไฟ 699 ราคา 29,400-
PCY-SM24KAL-TH 25,249BTU#5*** SEER 23.14
ค่าไฟ 1,037 ราคา 33,200-
PCY-SM30KAL-TH 30,026BTU#5*** SEER 21.85
ค่าไฟ 1,306 ราคา 37,000-
PCY-SM36KAL-TH 36,167BTU#5*** SEER 21.62
220/380v ค่าไฟ 1,589 ราคา 44,300-
PCY-SM42KAL-TH 42,000BTU SEER 20.92
220/380v ค่าไฟ 1,908 ราคา 51,500-
PCY-SM48KAL-TH 48,000BTU SEER 17.39
220/380v ค่าไฟ 2,623 ราคา 57,000-
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
image
รุ่น Ceiling Standard Inverter FHFC-DV2S R32
รีโมทมีสาย // ไร้สาย (เฉพาะเครื่อง)
FHFC13DV2S 13,600BTU#5 SEER 16.05

(6,100-15,400) ค่าไฟ 805 ราคา 21,400/23,600-
FHFC18DV2S 18,000BTU#5 SEER 16.05
(7,800-20,500) ค่าไฟ 1,065 ราคา 24,500/26,700-
FHFC24DV2S 24,000BTU#5 SEER 16.05
(8,900-27,300) ค่าไฟ 1,421 ราคา 29,700/32,200-
FHFC30DV2S 30,000BTU#5 SEER 15.00
(14,300-34,100) 220/380v ค่าไฟ 1,900 ราคา 35,800/38,200-
FHFC36DV2S 36,000BTU#5 SEER 15.00
(17,100-38,200) 220/380v ค่าไฟ 2,280 ราคา 40,800/42,600-
FHFC42DV2S 42,000BTU SEER 14.02
(19,500-47,800) 380v ค่าไฟ 2,847 ราคา 43,300/45,200-
FHFC48DV2S 48,000BTU SEER 13.60
(21,200-52,500) 380v ค่าไฟ 3,354 ราคา 47,700/49,500-
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

รังผึ้งคอยล์เย็น,รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี
แผงPCB OUTDOOR 3 ปี

รุ่น Ceiling Inverter FHA-BV2S R32
รีโมทมีสาย // ไร้สาย (เฉพาะเครื่อง)
FHA13BV2S 13,040BTU#5* SEER 23.27
(6,100-15,400) ค่าไฟ 532 ราคา 25,800/27,100-
FHA18BV2S 18,010BTU#5** SEER 21.20
(7,800-20,500) ค่าไฟ 807 ราคา 29,300/30,600-
FHA24BV2S 24,010BTU#5** SEER 22.00
(8,900-27,300) ค่าไฟ 1,037 ราคา 35,300/36,600-
FHA30BV2S 30,070BTU#5** SEER 20.72
(14,300-34,100) 220/380v ค่าไฟ 1,379 ราคา 41,700/43,000-
FHA36BV2S9 36,600BTU#5** SEER 20.00
(17,100-38,200) 220/380v ค่าไฟ 1,739 ราคา 46,900/48,200-
FHA38BV2S9 38,600BTU#5** SEER 20.00
(18,400-44,400) 220/380v ค่าไฟ 1,834 ราคา 50,100/51,500-
FHA42BV2S 42,000BTU SEER 16.42
(19,500-47,800) 220/380v ค่าไฟ 2,430 ราคา 51,000/52,300-
FHA48BV2S 48,000BTU SEER 15.40
(21,200-52,500) 220/380v ค่าไฟ 2,962 ราคา 57,000/58,400-
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

รังผึ้งคอยล์เย็น,รังผึ้งคอยล์ร้อน 3 ปี
แผงPCB OUTDOOR 3 ปี
image
image

รุ่น X-Power Inverter TGV-CP Series R32
รีโมทไร้สาย (เฉพาะเครื่อง)
42TGV0131CP 13,300BTU#5***   SEER 23.30 
(3,700-13,600) ค่าไฟ 550 ราคา 25,400-
42TGV0181CP 18,100BTU#5** SEER 21.40
(4,100-19,100) ค่าไฟ 815 ราคา 27,300-
42TGV0241CP 24,200BTU#5* SEER 18.50
(4,100-27,200) ค่าไฟ 1,260 ราคา 31,100-
42TGV0251CP 25,200BTU#5*** SEER 22.72
(6,800-29,000) ค่าไฟ 1,068 ราคา 38,300-
42TGV0301CP 30,000BTU#5** SEER 20.85
(10,200-34,100) ค่าไฟ 1,386 ราคา 41,800-
42TGV0361CP 36,100BTU#5** SEER 20.00
(13,600-38,200) 220/380v ค่าไฟ 1,739 ราคา 44,000-
42TGV0391CP 38,500BTU#5*** SEER 21.50
(13,600-45,000) 380v ค่าไฟ 1,725 ราคา 48,000-
42TGV0401CP 40,200BTU#5** SEER 20.30
(13,600-45,000) 220/380v ค่าไฟ 1,908 ราคา 48,500-
42TGV0481CP 48,000BTU SEER 17.33
(13,600-54,200) 380v ค่าไฟ 2,668 ราคา 51,700-
42TGV0601CP 60,700BTU SEER 17.30
(13,600-63,100) 380v ค่าไฟ 3,380 ราคา 58,600-
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี

image
ตั้งได้ แขวนได้
รุ่น U-Match Floor/Ceiling Type Inverter R32
รีโมทไร้สาย (เฉพาะเครื่อง)
GULD18ZD/A-T(P) 16,672BTU#5* SEER 17.26
ค่าไฟ 930 ราคา 24,200-
GULD24ZD/A-T(P) 24,662BTU#5* SEER 17.84
ค่าไฟ 1,332 ราคา 28,800-
GULD30ZD/A-T(P) 28,820BTU#5* SEER 17.95
ค่าไฟ 1,547 ราคา 29,800-
GULD36ZD/A-T(P) 35,490BTU#5** SEER 19.24
ค่าไฟ 1,777 ราคา 34,800-
GULD42ZD/A-T(P) 40,901BTU#5* SEER 18.66
ค่าไฟ 2,113 ราคา 44,500-
GU140ZD/A-T 45,700BTU SEER 16.63
380v ค่าไฟ 4,142 ราคา 55,400-
GUD160ZD/A-T 54,500BTU SEER 10.09
380v ค่าไฟ 5,204 ราคา 59,100-
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 5 ปี
image
รุ่น IRIS Inverter Series 5 R410a
MYXA-SB5,SB รีโมทมีสาย/ไร้สาย (เฉพาะเครื่อง)
MYXA12SB5 13,000BTU#5 SEER 17.36
(7,000-15,000) ค่าไฟ 711 ราคา 18,200-
MYXA18SB5 19,100BTU#5 SEER 17.95
(10,900-22,000) ค่าไฟ 1,011 ราคา 22,400-
MYXA30SB5 31,000BTU#5* SEER 19.40
(17,000-32,000) ค่าไฟ 1,657 ราคา 31,800-
MYXA36SB5 36,000BTU#5* SEER 18.06
(18,500-42,500) 380v ค่าไฟ 1,920 ราคา 36,500-
MYXA42SB5 40,900BTU#5* SEER 18.61
(19,000-47,000) 380v ค่าไฟ 2,088 ราคา 40,500-
MYXA48SB 48,000BTU SEER 11.50
(22,100-52,800) 380v ค่าไฟ 3,966 ราคา 41,300-

MYXA60SB0 60,000BTU SEER 11.50
(24,000-62,000) 380v ค่าไฟ 4,958 ราคา 46,600-
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี
***พิเศษ ราคาCLEARANCE หมดแล้วหมดเลย***
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้